Nu går det att låna föreningens släpkärra

släpkärra

Föreningen har nu en ny släpkärra som får lånas av medlemmar i föreningen.

Det är bara medlem i föreningen som får boka lån av släpkärran och hämta nyckel. Medlemmen har ansvar för eventuell skadegörelse under lånetiden och ersättningsskyldig för eventuella skador.

Släpkärran kan lånas maximalt ett dygn (24 timmar) åt gången.

Släpkärran ska hållas låst med släp-låset då den är parkerad, både vid dess hem-stolpe vid P1 och på annan plats än vid föreningens stolpe.

slapen_0696

Kom ihåg att låsa fast gamla släpet med låset vid stolpen då du hämtar låne-släpet.

Släpkärran ska återlämnas städad efter användning och låsas fast vid stolpen tillsammans med den gamla släpkärran och det gemensamma låset.

Släpkärran får enbart användas tillsammans med bil med godkänd dragkrok.

Bokning av släpkärran görs hos:
Birgitta Östlin, Skäcklingevägen 203
Telefon: 076 – 208 95 07
E-post: birgitta.ostlin@skacklinge.se eller styrelse@skacklinge.se

gamlaslap_0691

Vi skulle uppskatta om gamla släpet INTE användes för dumpning av sopor… Sopor bör du själv ta dit de ska. Så här ska det inte se ut.

Och den gamla släpkärran? Vad händer med den? Den använder vi enbart inom området. Bakbelysningen på den fungerar inte. Den är också avställd. Och den har en del andra skavanker också.