SMS-betalning av parkeringsavgift vid gästparkeringen

ama, parkering

Många har hört av sig om att det kan vara besvärligt att betala för parkering på gästparkeringarna eftersom parkeringsautomaten vid stora gästparkeringen vid Skäcklingevägen bara tar kontanter och inte kort. Efter kontakt med UK Parkering som sköter denna har en lösning med SMS-betalning för parkeringsbiljett hittats. Information om hur det fungerar finns från och med nu på parkeringsautomaten. Vårt parkeringsbolag är inte beredda att byta ut automaten till en som tar kort eftersom det skulle kosta dem cirka 130.000 kr och det är mycket vandalisering på den.

Instruktionen ovan finns klistrad på parkeringsautomaten vid stora gästparkering vid Skäcklingevägen.

PS. Du kan fortfarande betala med mynt som tidigare.