Nu sätter det igång…

NU SÄTTS VÅRENS ARBETEN IGÅNG

1. Staketförbättring längs Storvretsvägen

Det första arbetet börjar redan i nästa vecka, vecka 13. Då sätter arbetet med att förbättra staketet längs Storvretsvägen igång, inklusive en mindre förlängning av den sträcka som idag inte har något staket alls. Staketet ska förtätas och få avskärmning både nedtill och upptill. Tanken är att det ska skärma av bättre mot oljud från trafiken.

Arbetat beräknas ta cirka tre veckor.

2. Asfaltering och grindjusteringar av samtliga parkeringar och carportar

Det andra arbetet är asfalteringen och grindjusteringarna av samtliga parkeringar och carportar. Detta arbete påbörjas i mitten av april och pågår till mitten av juli.

Mer information om vad detta innebär för samtliga som har carport eller uteparkering kommer att skickas ut direkt till berörda, inklusive information när det är din tur att flytta bilen och var du ska parkera under tiden just din parkeringsplats åtgärdas.

För att asfalteringsjobbet ska kunna påbörjas i mitten av april kommer vinterns sand att tas bort innan det jobbet påbörjas, det vill säga innan städdagarna.

Tidsplan för asfalteringsarbetena hittar du här.

Föreningslokalen upptagen

Under tiden som dessa arbeten pågår kommer vår föreningslokal att användas av de som gör jobben. Under den tiden kan föreningslokalen alltså tyvärr inte hyras eller lånas. Vi räknar dock med att kunna använda den som vanligt under städdagarna. Den inre upprustningen av föreningslokalen måste också skjutas på framtiden tills de här två jobben är klara och vi fullt kan disponera lokalen igen.