Ny byter vi ut låskolvarna till tvättstugebokningen

låskolv, kolvnycklar, tvättstugebokning

Foto: Nini Tjäder

Byte av låskolvar till tvättstugornas bokningstavlor

Nu byter vi ut alla gamla låskolvar till tvättstugornas bokningstavlor i flerfamiljshusen. Vi avskaffar samtidigt den manuella bokningslistan i 131.

Varför? Vi har länge inte haft en enda extra låskolv till de som av olika anledningar blivit utan eller till de som temporärt behövt låna en låskolv till bokningstavlorna.

Nu har vi köpt in nya låskolvar och börjar om från början. Det finns tre olika färgmärkningar på låskolvarna.

Låskolv med GRÖN märkning delas ut en (1) per hushåll till boende i flerfamiljshusen.

Låskolv med BLÅ märkning delas ut till radhusboende som vill kunna tvätta i grovtvättmaskinen i tvättstugan vid Skäcklingevägen 131.

Låskolv med GUL märkning lånas ut till de som temporärt behöver få tillgång till tvättstugorna pga av badrumsrenovering eller liknande.

Låskolvarna är numrerade och knyts till respektive boende i flerfamiljshus eller radhus. Du skriver på ett kvitto med namn etc. när du hämtar ut din nya låskolv. Borttappad låskolv (av de nya vi nu delar ut) som behöver ersättas med ny kommer att debiteras dig med en administrationsavgift om 200 kr.

ALLA låskolvar till bokningstavlorna ska alltså bytas ut.

Samtliga skriver på ett kvitto att så har skett.

tavla_0044

Alla gamla låskolvar (de flesta med röd eller orange färgmärkning) är ogiltiga från och med den 1 september 2013 och kommer då att tas bort av oss från bokningstavlorna och kastas. Manuella listan i 131 tas då också bort. Eventuell bokad tid försvinner då från tavlorna så det är viktigt att du löser ut ny kolv innan dess och innan du vill tvätta i september.

Vi tillåter inte några anonyma lappar eller lappar med namn i bokningstavlorna. Om sådana dyker upp kommer de att tas bort och det är fritt fram för vem som helst att ta bort dem.

Ny låskolv hämtas ut och kvitteras på Föreningsexpeditionen, Skäcklingevägen 167.

Tisdag 6 augusti kl. 19:00 – 20:00
Onsdag 7 augusti kl. 13:00 – 14:00
Fredag 9 augusti kl. 18:00 – 19:00
Lördag 10 augusti kl. 13:00 – 14:00

Om det visar sig att det behövs fler tider för hämtning av ny låskolv kommer dessa att anslås på yttre dörren till Föreningsexpeditionen och vid tvättstugornas bokningstavlor i Skäcklingevägen 99, 131, 169 och 205.

Om du av någon anledning missar alla tider för utlämning av nya låskolvar, kontakta styrelsen, så löser vi det.

BRF Skäcklinge Äng/Styrelsen – E-post: styrelse@skacklinge.se
2013-08-03