Ny styrelse vald på stämman 2016-05-26

Vid årsstämman den 26 maj 2016 valdes följande nya styrelse. Observera att flera av de som står som valda på ett år är inne på sitt andra år i sina mandatperioder och valdes vid stämman föregående år, nämligen Monica Cumlin, Eleonora Bohman, Birgitta Östlin och Jenny Dock.

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Monica Cumlin (1 år)
Vice ordförande: Patrik Sandvall (1 år)
Sekreterare: Eleonora Bohman (2 år)
Ledamot: Birgitta Östlin (1 år) – ansvarig för uthyrningar av föreningslokal, övernattningsrum, dragkärra samt bastubokningar
Ledamot: Jenny Dock (1 år)
Ledamot: Patrik Tvärnstedt (2 år) – nyckelansvarig
Ledamot: Rode Liljekvist (2 år)

Suppleanter:
Laila Höijer (1 år)
Fredrik Sandberg (1 år) – brandskyddsansvarig
Patrik Sandvall (1 år)

Riksbyggens representanter i styrelsen (utses av Riksbyggen):
Ledamot: Marie Åström
Suppleant: Per Isacsson

Föreningsrevisor: Benny Tjäder
Suppleant till föreningsrevisor: Abraham Shahin

Valberedning: Joanna Skwarski (sammankallande), Annika Hansson (suppleant).

Miljö- & områdesgruppen:
Birgitta Östlin
Laila Höijer
Jenny Dock
Fredrik Sandberg

Ansvarig för hemsidan: Nini Tjäder

Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgorna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden sista tisdagen varje månad.

Styrelsen kontaktas via:

E-post: styrelse@skacklinge.se

Expeditionen: Meddelande kan läggas i brevlådan inne i porten, Skäcklingevägen 167, bv. Vi har inte längre några expeditionstider.

Det snabbaste sättet att nå styrelsen är att skicka e-post till styrelse@skacklinge.se.

Vid expeditionen finns även en brevlåda där synpunkter och/eller meddelanden kan lämnas. Observera dock att vi inte har daglig tillsyn av brevlådan.