Medlemsbrev Mars 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Mars 2020.

Vårens städdagar planeras till helgen 18-19 april
Ja då är det dags igen att samla oss för en gemensam insats i att bättra på vår närmiljö. För alla som varit med förut så kommer rutinen kännas igen. Under lördagen hjälps vi åt med föreningens gemensamma ytor. Vi samlas vid föreningslokalen, Skäcklingevägen 163, klockan 10.00 och på plats fördelar vi uppdragen emellan oss. Vid lokalen finns även material och redskap till låns. Under eftermiddagen bjuder föreningen på grillkorv och fika vid stora lekplatsen. Söndagen ägnar man åt att vårda sin uteplats, trädgård eller staket med mera.

Containrar för grovsopor och trädgårdsavfall kommer att finnas vid gästparkeringen under denna helg.

Låskolvar som inte används på bokningstavlan
För att göra det lättare för alla att boka och använda grovtvätten på Skäcklingevägen 131 vill vi plocka bort låskolvar som inte används. Som regel gäller att när man är klar med sin tvätt ska man ta med sig sin låskolv hem och inte låta den sitta kvar på tavlan. Vi upplever att detta inte har efterföljts vilket medför många tvättider är upptagna utan att de används.

Vi ber alla medlemmar att kontrollera så att man inte har en låskolv bortglömd på tavlan som blockerar tider för andra. Dessutom kommer vi att den 15 mars plocka bort alla bokningar som ligger längre än 10 dagar framåt.

Plocka fram och ställ tillbaka
Vi vill uppmuntra alla boende vistas utomhus och dra nytta av våra gemensamma miljöer. Särskilt när vädret blir varmare är det trevligt med picknick i gräset och lekar utomhus. Men det är viktigt att komma ihåg att i gemensamt ägande medföljer ett ansvar att plocka undan efter sig. Vad vi vill ha sagt är: låt inte trädgårdsmöbler, grillar, leksaker med mera stå kvar ute när de inte används. Detta är viktigt av framförallt två anledningar. Dels för att inte hindra att trädgårdsskötseln går att genomföra. Dels för att alla ska känna sig välkomna till våra gemensamma ytor.

Grindar och bommar
Vi skickar återigen med en uppmaning till de som inte sköter sig. Grindarna in till parkeringen ska hållas låsta. Detsamma gäller bommarna vi infarter till området. Vi får flera mejl om detta från upprörda medlemmar och förstår att många reagerar på detta. Vi vill vara tydliga med att den som slarvar med att låsa grinden eller carport riskerar att förlora sin P-plats.

Kör iväg bråte och byggmaterial
Tomter och balkonger ska vara i god ordning och hållas snygga. Det här ansvaret har vi mot våra grannar för att området som helhet ska se välvårdat ut. Det är inte tillåtet att använda sin nyttjandeyta till att lagra byggrester, trasiga möbler eller andra grovsopor. Avfall av den här typen ska skyndsamt avlägsnas till förslagsvis närmaste återvinningsstation. Byggrester från renovering får inte kastas i container under städdagarna.

Hälsningar från styrelsen

Medlemsbrev Januari 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Januari 2020.

Störande grannar
Tyvärr så inkommer det till styrelsen berättelser om hur man upplever att grannar för oväsen och stör under sena timmar. Det här är förstås helt oacceptabelt. Var och en är skyldig att agera med hänsyn till sina grannar och ta ansvar för att inte störa andra mer än nödvändigt. Som regel gäller det att mellan kl.22 och kl.06 får man inte spela hög musik eller på annat sätt föra oväsen. Den bästa lösningen är den som kommer av att de inblandade parterna kan lyssna till varandra och komma överens. Prata även med andra grannar om det är fler som upplever samma problem. Det råd vi kan ge är att samtala med den granne som orsakar störandet och även föra dokumentation om det uppstår vid flera tillfällen. Om det uppstår en konflikt kan styrelsen hjälpa till genom att medla i frågan.

Det är viktigt att alla medlemmar kan trivas i sin bostad.

Tvättstugor är för flerfamiljshusen
Efter förekommande missbruk vill vi påminna om våra regler kring tvättstugorna. Boende i radhusen har inte rätt att nyttja tvättstugorna, med undantag för grovtvätten på Skäcklingevägen 131. All bokning av tvättstugan sker med hjälp av en låskolv på bokningstavlan i anslutning till varje tvättstuga. Var vänlig respektera de bokade tiderna. Dagens sista tvättid slutar klockan 2200 vilket betyder att efter klockan 2200 ska tvättstugan inte användas. Detta är bland annat för att inte störa andra boende i porten. Mer information om tvättstugor och bokning finns på vår hemsida under fliken ”Information, Tvättstugor”.

Tjuvar som utger sig för att vara larminstallatörer
Dörrknackande larmförsäljare kan vara förklädda inbrottstjuvar. Det förekommer att tjuvar utger sig för att sälja hemlarm och då passar på att ställa massa frågor om bostadens lås, fönster, om vilka tider bostaden står tom med mera. Det här är en metod för att välja ut adresser som är enklare att bryta sig in i. Seriösa säljare uppger tydligt vilket företag de representerar och bär id-brickor. Du kan då ringa företagets kundtjänst för att bekräfta deras ärliga intentioner.

Om du vill installera till exempel ett larm i bostaden är det säkrare att du själv tar kontakt med ett larmbolag. Då kan du få personlig service och vara säker på vem du talar med.

Intresseanmälan till styrelsearbete
Föreningens årsstämma är planerad till början av maj (datum ej ännu fastställt). Under stämman ska en ny styrelse utses för kommande verksamhetsår. Det är medlemmar i föreningen, alltså vi boende, som utgör styrelsen och nu är det dags att ställa sig fråga om man vill vara med. Det som styrelsearbetet framförallt kräver är att man är insatt och engagerad i styrelsen olika uppdrag och gör sitt bästa för att tjäna föreningen och våra medlemmar. Erfarenhet inom fastighet, kundkontakt, ekonomi, administrering, mark och trädgård eller förmåga att tala flera olika språk, bland annat är såklart eftertraktade kompetenser men det föreligger absolut inga krav på meriter.

Den som har frågor kring styrelsearbetet är välkommen att ställa dem. En intresseanmälan kan göras till styrelsen eller direkt till valberedningen.

På Gång..

Gästspel i trädgården
Under våren med start i mars får vi besök av två blivande arborister som genomför ett examensarbete med utgångspunkt i föreningens trädgård. Projektet sträcker sig över fem veckor och omfattar föreningens gemensamma områden, det vill säga ej privata tomter. Passa gärna på att hälsa och dra nytta av deras kunskaper om du har några frågor om odlingar och trädgårdsskötsel.

Hälsningar från styrelsen

Dags att motionera!

Motionerna ska vara inne senast den 31 januari.

Nu är det hög tid att skriva ihop motioner och skicka till styrelsen inför vårens årsstämma någon gång i maj.

Ta chansen att vara med och påverka.

Skicka in en motion inför kommande årsstämma som kommer att hållas i vår. Beskrivning om hur du enklast skriver din motion kan du läsa mer om på vår hemsida (www.skacklinge.se/information/om-motioner/). Motionen kan du antingen lägga i vår brevlåda (innanför entrén, runt hörnet till vänster efter  brevlådorna) på Skäcklingevägen 167, eller skicka den som e-post till styrelse@skacklinge.se.

För att vi ska kunna ta upp din motion i nästa årsstämma behöver du ha lämnat in den senast den 31 januari.

Kom ihåg att samtliga förslag måste kunna hanteras enligt likabehandlingsprincipen.