Grilldags?

grill, grilla

Bild från internet,

Grillat är gott och det är trevligt att samlas kring grillen. Regelbundet får styrelsen synpunkter på grillandet och frågor om man får grilla på balkong (i flerfamiljshusen) eller inte.

Styrelsen har också fått en del synpunkter på att det kanske kan gå lite livligt till vid grillandet, särskilt om starkare drycker avnjuts till maten och att man därför är lite oroliga att grillen och elden inte är fullt under kontroll och att en olycka skulle kunna inträffa.

Styrelsen beslutade därför  (2013-09-24) att följande regler gäller vad gäller grillande, grilla på balkong eller uteplats eller uteplats under någon annans balkong. Plus sunt förnuft naturligtvis.

Grillen ska placeras så långt som möjligt från väggar av trä eller växtlighet som kan ta eld om glöden sprätter iväg eller grillen välts.

Grilla om möjligt inte på trädäck. Även trädäck kan ta eld.

Ha alltid vatten att släcka med i närheten av grillen om det skulle bli något tillbud.

Vid grillning på balkong ska enbart elgrill användas. Kol- eller gasolgrill får ej användas av brandskyddsskäl.

Att grilla på en inglasad balkong eller uteplats eller direkt under en balkong är livsfarligt och får därför ej förekomma. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska.

Grillos kan störa grannar och andra. Grilla med förnuft och tänk på dina grannar.

Se också Trygg-Hansas råd angående grillning här.

PS. Du vet väl att föreningen har en allmän grillplats anordnad vid stora lekplatsen, bortom boule-banan? Om du använder den, städa efter dig när du är klar och lämna den i det skick du själv vill se den när du kommer dit.