Dräneringsarbetet vid 233-245 i princip klart

dräneringsarbete

Pågående dräneringsarbete. Foto: ©nini.tjader.2014

Det dräneringsarbete som gjorts vid radhuslängan Skäcklingevägen 233-245 är nu i princip klart. Som ovan och på de två bilderna nedan såg det ut när arbetet pågick som bäst.

dräneringsarbete

Pågående dräneringsarbete. Foto: ©nini.tjader.2014

dräneringsarbete

Pågående dräneringsarbete, foto: ©nini.tjader.2014

Dräneringsarbetet gjordes på grund av långvariga problem med vattensjuk mark i den här delen av föreningens område. Förhoppningsvis kommer situationen nu att bli bättre and vattnet rinna bort som det ska. Även i hörnet vid parkeringen vid Skäcklingevägen 97-99 har avrinning skapats så att det inte längre ska bli en sjö där vid infarten.

Så här ser det ut just nu, efter avslutat dräneringsarbete, vid 233-245. Det ska komma jord att täcka med till våren på de delar av gräsmattor som grävts upp och just nu ser ut som grusgångar, förutom mellan huslängorna.

dräneringsarbete

Foto: ©nini.tjader.2014

drained_2 drained_3 drained_4

Stigen in till områdets bortre del har fått nytt grus och är inte längre bara lervälling.

grusstig

Stig med nytt grus. Foto:©nini.tjader.2014