God Jul & Gott Nytt år!

godjul, gottnyttår

God Jul & Gott Nytt år! Foto & bild: ©nini.tjader.2016

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

STYRELSEN

PS. Släck stearinljus/värmeljus när du lämnar ett rum. Lämna aldrig brinnande ljus obevakade. Tänk på brandfaran. Här kan du läsa mer om levande ljus och belysning.

PPS. Börja fundera på motioner till Årsstämman under våren. Motionerna ska vara styrelsen till handa senast den 31 januari 2016. Fundera också på om du vill vara med i styrelsen efter Årsstämman. Styrelsen behöver förstärkning och en del nya krafter pga avgångar. Maila styrelse@skacklinge.se med motioner och eventuell önskan om att ingå i styrelsen.

God Jul och Gott Nytt År!

godjulochgottnyttår
God Jul och Gott Nytt År! Foto: ©nini.tjader.2015

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

STYRELSEN

PS. Börja fundera på motioner till Årsstämman under våren. Motionerna ska vara styrelsen till handa senast den 31 januari 2016. Fundera också på om du vill vara med i styrelsen efter Årsstämman. Styrelsen behöver förstärkning och en del nya krafter pga avgångar. Maila styrelse@skacklinge.se med motioner och eventuell önskan om att ingå i styrelsen.

God Helg och Gott Nytt år!

adventsbarn, lisa larson

Foto: Nini Tjäder, 2013

Vi önskar er alla en riktigt God Helg och Gott Nytt År!

Tänk på brandfaran och lämna aldrig ett tänt ljus obevakat i ett rum du lämnar.

PS. Var uppmärksam på främmande trafik i området, både vad gäller bilar och människor. Om något verkar misstänkt, notera bilnummer, kontakta polis och/eller Grannsamverkan. Vi har tyvärr nyligen haft inbrott i området.