Vi behöver din hjälp med nyckelinventering

keys_2

Vi har den senaste tiden försökt få ordning på vårt nyckelsystem och upptäckt en del historiska brister i dokumentationen av nycklarna. Detta har dykt upp när någon tappar bort en nyckel eller inte får de nycklar de ska ha vid köp-och-sälj.

De mer allmänna nycklarna till dörrarna i skyddsrumsförråden samt trafikbommar och grindar till inhägnade uteparkeringar är dessvärre inte alls dokumenterade/registrerade vad det gäller er som bor i radhus och er som bor i ändarna på flerbostadshusen med egen ingång direkt utifrån. Om för många av dessa spårlöst försvinner av någon anledning kan vi, eftersom dessa nycklar ingår i vårt gemensamma nyckelsystem, hamna i en sits när vi inte längre kan göra nycklar i den serien eftersom dess tillåtna antal överskrids. Hamnar vi där blir vi tvungna att byta nyckelsystem helt och hållet i hela området. Och DET är jättedyrt.

Bom- & parkeringsgrindsnycklarna är knutna till den lägenhet du bor i, om det så är flerfamiljshus eller radhus. I flerfamiljshusen är de dessutom knutna till portlåset och till tvättstugornas dörrar. I radhus är de normalt också knutna till det skyddsrumshus där radhusboende har ett förråd.

I tidernas begynnelse (1985 ungefär, när husen byggdes) när alla fick sina nycklar fick också boende i radhus och i flerfamiljshusen ändar med egen ingång bom- & grindnycklar som var knutna till respektive bostad. Problemet är bara att dessa nycklar aldrig har registrerats någonstans. När en sådan nyckel försvinner av någon anledning och en ny måste göras är det därför inte helt enkelt att göra detta.

Vi behöver alltså hjälp från dig som bor i radhus och i flerfamiljshusens ändar med egen ingång med att få in benämningen på din bom- & grindnyckel och det nummer som står på den. Vi har någorlunda koll på nyckelserierna för flerfamiljshusen så det är bara från dig som bor i radhus vi behöver hjälp.

Fyll i den lapp du får i brevlådan med de uppgifter vi behöver och stoppa den i brevlådan vid Föreningsexpedition, Skäcklingevägen 167, bv inne i porten, så snart du kan. Vi ser fram emot att få in lappar från alla berörda… :). Har du ingen sådan nyckel alls? Notera det på lappen i så fall.

Det är uppgifterna på den sida av nyckeln som ser ut som den nedan som vi behöver få av dig. Överst står det CLG och 3 siffror, skriv hela beteckningen. Sen är det en beteckning till vänster och en till höger och en nedtill. Vi behöver få samtliga.

keys_1