Vårstädning 5-6 maj 2018

Årets vårstädning av de gemensamma utrymmena och utemiljön kommer att ske 5-6 maj.

Vi kommer som vanligt att starta på lördag (5/5) kl. 10 i föreningslokalen där miljögruppen delar ut arbetsuppgifter. Det kommer att bjudas på fika och korvgrillning.

Söndagen (6/5) tar vi hand om de egna uteplatserna. Container för grovsopor och trädgårdsavfall kommer att ställas vid gästparkeringen vid Skäcklingevägen.

Vårstädning dag 1, 7 maj 2016

Välkommen på vårens städdagar den 7 + 8 maj, 2016.

Som vanligt kommer det att finnas containers för trädgårdsavfall och grovsopor. En av varje vid parkeringen vid gästparkeringarna i slutet av Skäcklingevägen. Du tar helst själv dit dina sopor.

Vi samlas utanför Föreningslokalen för tilldelning av arbetsuppgifter klockan 10.00 och jobbar till cirka 15.00.

Passa på att slänga allt som normalt måste köras till återvinningen.Observera att det INTE får läggas något elektroniskt/elektriskt eller miljöfarligt avfall i grovsopcontainern (typ gammal TV, diskmaskin, målarfärg, etc.). Sådant måste du själv ta hand om och själv ta till återvinningen.

Korvgrillning och fika kommer att ske mitt på dagen vid grillplatsen vid stora lekplatsen om vädret tillåter. Om inte får vi trängas i Föreningslokalen.