Vad händer på ängen?

BRF Skäcklinge Äng

Vad är det som händer på ängen vid lekplatsen undrar ni kanske.
Avspärrningar, varför då?

Så här är det. Inför asfalteringsarbetena vid carportar och parkeringar behövs det temporära, alternativa parkeringar. Kommun vägrar tyvärr ge oss tillträde till den helt tomma fotbollsplanen norr om P1. Det enda alternativet blev ängen vid lekplatsen.

Avspärrningarna har gjorts för att bilar inte ska köra ut eller in fel väg. Infarten till parkeringen blir bakom förrådslängan. Där har den tidigare behållaren för varm sand (som inte använts på ett par år) tagits bort, samt de buskar som fanns där. Dessutom blev vi tvugna att ta bort några träd på ängen så att det ska fungera att parkera.

Gräsytan kommer att täckas med markduk och grus och parkeringsplatser märkas upp. Dessa platser ska enbart användas för de som blir ”hemlösa” när deras parking/carport asfalteras.

När asfalteringsjobbet är klart (beräknat till mitten av juli) kommer gräsmattan att återställas.

Entrepenören som gör jobbet åt oss var så snabb på att sätta igång att vi tyvärr inte hann ut med information i förväg.

PS. Den 16 april kommer ny sand till sandlådorna på lekplatsen. Lekredskapen planerar vi att måla om på städdagarna om vädret och temperaturen tillåter.

Tidsplan för asfalteringsarbetena i de olika områdena hittar du här.