VÅRSTÄDNING 4 + 5 MAJ

vitsippor

Foto: © Nini Tjäder 2013

Årets städdagar 2013 infaller lördagen den 4 maj + söndagen den 5 maj.

Båda dagarna kommer traktor med släp att samla ihop trädgårdsavfall och grovsopor som ska bort men det är bra om du i någon mån själv kan ta med det till våra containers.

Vi kommer att ha TVÅ containers för grovsopor vid gästparkeringen på Skäcklingevägen, som den helgen, från fredag eftermiddag till måndag morgon, inte kommer att vara tillgänglig för parkerande gäster.

OBSERVERA att det INTE får läggas något elektroniskt/elektriskt eller miljöfarligt avfall i grovsopcontainerna (typ gammal TV, diskmaskin, målarfärg, lysrör, lågenergilampor, lampor etc.). Sådant måste du själv ta hand om och ta till tippen.

Vi kommer att ha EN container för trädgårdsavfall vid Storvretsvägen utanför parkering P1.

OBSERVERA att det INTE får läggas några plastpåsar i containerna för trädgårdsavfall. Du måste alltså TÖMMA eventuella plastpåsar i containern.

Fördelning av jobb sker vid föreningslokalen från kl 10:00 under lördagen och söndagen. Vi bjuder på fika och korv i föreningslokalen under lördagen och söndagen med början 12:30. Förutsatt att vädret tillåter grillar vi.

Trädgårdsförrådet vid P1 kommer att vara öppet för lån av verktyg till medlemmarna både under lördagen och söndagen mellan 10:00 – 15:00.

VÄLKOMNA!

Miljö & Områdesgruppen, miljo@skacklinge.se