ÅRETS STÄMMA ONSDAG 29 MAJ

Årets stämma 2013 går av stapeln ONSDAGEN DEN 29 MAJ, kl 19:00.

Vi träffas i grannföreningens lokal, Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91, dvs. på andra sidan vägen nära busshållplatsen.

Tag med årsredovisning och motioner med motionssvar som du fått med kallelsen.

Vi bjuder på kaffe med fikabröd.

VÄLKOMNA!