Ny styrelse efter stämman 2022

Den nya styrelsen efter stämman den 19 maj består av följande personer:

Ordinarie ledamöter:

Jani Sund

Gewarges Hype Odisho

Rode Liljekvist

Monica Andersson

Birgitta Östlin

Jarkko Seppä

Suppleanter:

Jimmy Ring

Ola Ström

Föreningens revisor är Jenny Kanerva med revisors suppleant Diana Askvinge

Vi återkommer med vem som gör vad och ansvarsområden i styrelsen inom kort.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 25 maj 2021

Tisdag 25 maj 2021, tid 18:30

Plats: Poströstning. Underlag för poströstning kommer att delas ut till samtliga medlemmar senast den 18 maj. Ifyllda underlag lämnas i föreningens brevlåda Skäcklingevägen 167, senast 25 maj 2021 kl 18:30

Dagordning: §59 i stadgarna.

Årsredovisning för 2020 lämnas tillsammans med poströstningsunderlagen i samtliga brevlådor senast den 18 maj 2021.

På styrelsemöte den 13 april 2021 har styrelsen i Brf Skäcklinge Äng beslutat att röstning vid årsstämman 2021 ska ske endast genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelsen kan smittspridningen hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att ankomma med poströsten.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Inkommen motion enligt §59, punkt s)
– Motioner. Bordlagda motioner från stämman 2020 är fortsatt bordlagda i samråd med motionärer. Se motionerna i underlaget för poströstningen.

Välkommen med din poströst!
Styrelsen

Vi har en ny styrelse

Årsstämman 2019 är nu avklarad och vi har en ny styrelse. Mer information om den nya styrelsen med namn, foton och ansvarsområden kommer inom kort att läggas upp här på föreningens webb och då kommer också kontaktuppgifter för vissa ansvarsområden att uppdateras.

Eftersom det för ovanlighetens skull fanns fler som var intresserade av att arbeta i styrelsen än det fanns platser och vad som föreslagits av valberedningen blev det en del ommöbleringar i styrelsen efter votering namn för namn.

Vi serverades kaffe och jättegoda smörgåsar. Stämman leddes av Hans Lindström som har ett förflutet inom Riksbyggen och tidigare i flera år ingick i vår styrelse som representant för Riksbyggen och därför har god kännedom om vår förening.

De båda motionerna (utdelade tillsammans med årsredovisning och kallelse till stämman) bifölls enligt styrelsens förslag efter en del diskussioner framför allt om de s.k. ”hobbyrummen”.

Efter avslutad stämma fick vi information om energibefrämjande åtgärder från vår samarbetspartner eGain och vad som kan bli aktuellt framöver.

Därefter samlades den nya styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter för att konstituera sig och fördela ansvarsområden. Vi övriga gick hem.

Tack ni som kom!