Etikettarkiv: årsstämma

Ny styrelse från och med 14 maj 2018

På årsstämman den 14 maj 2018 valdes en ny styrelse. Den ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Monica Cumlin (ett år kvar på mandatet)
Birgitta Östlin, omval 1 år
Rode Liljekvist, omval 1 år
Elenora Bohman, omval 2 år
Jarkko Seppä, nyval 2 år
Anton Lundin, nyval 2 år
Marie Åström, RIKSBYGGEN

Suppleanter

Leila Mehtomaa, nyval 1 år
Monica Andersson, nyval 1 år
Jorge Avila, nyval 1 år
Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Revisorer

Benny Tjäder, ordinarie 1 år
Robin Jansson, suppleant 1 år
KPMG auktoriserade revisor, 1 år

Valberedning

Annika Hansson, sammankallande
Michaela Smids

Övrigt från stämman:

Motionen angående fasadbeklädnad godkändes av stämman.

Propositionen från styrelsen att avbryta ombyggnaden av ”Hobbyrummen” avslogs. Ärende återremitterades till styrelsen som får se över detta igen.

Ansvarsfördelning inom styrelsen informeras senare.

Årsstämma måndag 14 maj 2018, kl 18:30

Datum för årsstämma är satt till måndagen den 14 maj kl. 18:30 i föreningslokalen till Lövholmen Hus 1 (andra sidan Storvretsvägen. Lokalen under dagiset). Ta fram almanackan och boka in detta redan nu.

Årsstämma måndag 14 maj kl. 18:30

På måndag 14 maj kl 18:30 går årets årsstämma av stapeln.

Du har fått årsredovisning och kallelse direkt i din brevlåda.

Datum: Måndag 14 maj 2018
Tid: kl 18:30
Plats: Föreningslokalen RB BRF Lövholmenhus 1, Tumba, på anda sidan Storvretsvägen, bottenvåningen, mittemot busshållplatsen.
Dagordning: § 59 i stadgarna

Medtag årsredovisning för 2017.

Inkommen motion enligt § 59, punkt s) Motion nr 1 (bifogad i det utdelade materialet) sid 2.
– Vid kommande fasadrenovering, föreslås byte av fasadmaterial

Inkommen proposition enligt §59, punkt s) (Bifogad i det utdelade materialet) sidan 3.
– Avbryta ombyggnad av ”Hobbyrummen”.

Vi bjuder på fika.

Välkomna
Styrelsen

Årsstämma måndag 15 maj 2017

Årstämman 2017 äger rum måndagen den 15 maj i Lövholmen Hus 1 föreningslokal  (under dagiset på andra sidan Storvretsvägen sett från busshållplatsen mot Tumba).

Åke Allard kommer att vara bokad att bistå som ordförande på stämman.

Kallelse, årsredovisning och inbjudan har delats ut i alla brevlådor.
Vi bjuder på fika.

Stämman börjar klockan 19:00.

Årsstämma 26 maj 2016

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 26 maj 2016 19:00 – 21:00 i Ängskyrkan. Föreningen bjuder på räksmörgås och kaffe/te. Handlingar kommer i din brevlåda i god tid innan stämman.

Anmäl dig till stämman via e-post till styrelse@skacklinge.se eller via lapp i lådan i expeditionens brevlåda på Skäcklingevägen 167 (inne i porten till vänster runt hörnet). Kom ihåg att skriva om det ska vara specialkost. Glöm inte att meddela hur många ni kommer. Separat inbjudan kommer att komma i din brevlåda från Riksbyggen, inklusive årsredovisning.