Etikettarkiv: årsstämma

Ny styrelse från och med 14 maj 2018

På årsstämman den 14 maj 2018 valdes en ny styrelse. Den ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Monica Cumlin (ett år kvar på mandatet)
Birgitta Östlin, omval 1 år
Rode Liljekvist, omval 1 år
Elenora Bohman, omval 2 år
Jarkko Seppä, nyval 2 år
Anton Lundin, nyval 2 år
Marie Åström, RIKSBYGGEN

Suppleanter

Leila Mehtomaa, nyval 1 år
Monica Andersson, nyval 1 år
Jorge Avila, nyval 1 år
Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Revisorer

Benny Tjäder, ordinarie 1 år
Robin Jansson, suppleant 1 år
KPMG auktoriserade revisor, 1 år

Valberedning

Annika Hansson, sammankallande
Michaela Smids

Övrigt från stämman:

Motionen angående fasadbeklädnad godkändes av stämman.

Propositionen från styrelsen att avbryta ombyggnaden av ”Hobbyrummen” avslogs. Ärende återremitterades till styrelsen som får se över detta igen.

Ansvarsfördelning inom styrelsen informeras senare.

Årsstämma måndag 14 maj kl. 18:30

På måndag 14 maj kl 18:30 går årets årsstämma av stapeln.

Du har fått årsredovisning och kallelse direkt i din brevlåda.

Datum: Måndag 14 maj 2018
Tid: kl 18:30
Plats: Föreningslokalen RB BRF Lövholmenhus 1, Tumba, på anda sidan Storvretsvägen, bottenvåningen, mittemot busshållplatsen.
Dagordning: § 59 i stadgarna

Medtag årsredovisning för 2017.

Inkommen motion enligt § 59, punkt s) Motion nr 1 (bifogad i det utdelade materialet) sid 2.
– Vid kommande fasadrenovering, föreslås byte av fasadmaterial

Inkommen proposition enligt §59, punkt s) (Bifogad i det utdelade materialet) sidan 3.
– Avbryta ombyggnad av ”Hobbyrummen”.

Vi bjuder på fika.

Välkomna
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA TISDAG 20 MAJ 2014

årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i
Riksbyggens Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng

Datum: Tisdagen den 20 maj 2014
Tid: kl 19:00
Plats: Kvarterslokalen Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91 (vid busshållplatsen)
Dagordning: § 22 i stadgarna

Medtag årsredovisning för 2013.

Stämman behandlar också inkomna motioner med styrelsens svar. Årets motioner är:
• Tak över balkong, flerbostadshusen
• Förändring av tvätt-tider i tvättstugorna
• ComHem i fibernätet
• Ombyggnad av hobbyrummen i flerbostadshusen
• Röjning av ”vildmarken” och staket mot gropen bakom lekplatsen
• Anläggning av utegym i anslutning till stora lekplatsen

Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

STYRELSEN