Etikettarkiv: motioner

Dags att motionera!

Motionerna ska vara inne senast den 31 januari.

motioner
Motioner. Bilden lånad från internet.

Nu är det hög tid att skriva ihop motioner och skicka till styrelsen inför vårens årsstämma någon gång i maj.

Ta chansen att vara med och påverka.

Har du förslag på förbättringar i området eller i föreningen?

Skicka in en motion inför kommande årsstämma som kommer att hållas i vår. Beskrivning om hur du enklast skriver din motion kan du läsa mer om på vår hemsida (www.skacklinge.se/information/om-motioner/). Motionen kan du antingen lägga i vår brevlåda (innanför entrén, runt hörnet till vänster efter  brevlådorna) på Skäcklingevägen 167, eller skicka den som e-post till styrelse@skacklinge.se.

För att vi ska kunna ta upp din motion i nästa årsstämma behöver du ha lämnat in den senast den 31 januari.

Kom ihåg att samtliga förslag måste kunna hanteras enligt likabehandlingsprincipen.

DAGS ATT MOTIONERA

Ta chansen att vara med och påverka.

Har du förslag på förbättringar i området eller i föreningen?

Skicka in en motion inför kommande årsstämma som kommer att hållas i vår. Beskrivning om hur du enklast skriver din motion kan du läsa mer om på vår hemsida (www.skacklinge.se/information/om-motioner/). Motionen kan du antingen lägga i vår brevlåda (innanför entrén, runt hörnet till vänster efter  brevlådorna) på Skäcklingevägen 167, eller skicka den som e-post till styrelse@skacklinge.se.

För att vi ska kunna ta upp din motion i nästa årsstämma behöver du ha lämnat in den senast den 31 januari.

Kom ihåg att samtliga förslag måste kunna hanteras enligt likabehandlingsprincipen.

Motionsdags

motion

Bilden lånad från internet.

Nu är det hög tid att lämna in motioner till vårens årsstämma.

Ett av de sätt du kan påverka ditt boende är att skriva en motion till föreningsstämman, med idéer på vad du vill att föreningen ska arbeta med eller ändra. Det är viktigt att om du har något du vill få behandlat på stämman, så måste du skicka in en motion. Det finns inte något ”Övriga frågor” på en föreningsstämma. Endast det som står med på kallelsen kan tas upp och beslutas på stämman.

Mer information om motioner hittar du här.

Motionerna till vårens årsstämma ska vara styrelsen till handa senast den 31 januari 2016. Du kan skriva motionen och lägga den i brevlådan vid föreningsexpeditionen vid Skäcklingevägen 167, eller skicka den via e-post till styrelse@skacklinge.se.

Fundera också på om du vill vara med i styrelsen efter Årsstämman. Styrelsen behöver förstärkning och en del nya krafter pga avgångar. Maila styrelse@skacklinge.se med motioner och eventuell önskan om att ingå i styrelsen.

Motionsdags och valberedning

motion

Bilden lånad från Internet

Nu är det dags att motionera. Ja både genom att röra på sig efter den långa helgperioden och genom att skicka in motioner till styrelsen inför vårens stämma. Det finns ingen punkt som heter ”Övriga frågor” på stämman, så om det är något du har synpunkter på och vill få behandlat på stämman behöver du skriva en motion.

En motion är ett förslag till styrelsen om något du tycker att styrelsen borde göra eller utreda. Den kan innehålla i princip vad som helst. Den behöver inte vara skriven på något särskilt sätt, men det måste vara tydligt att det är en motion och från vem den kommer. Namn och adress måste du alltså tala om.

MOTIONERNA SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 31 JANUARI 2015.

Du kan antingen skriva den på papper och stoppa i föreningens brevlåda på Expeditionen, Skäcklingevägen 167 inne i porten, eller skicka ett mail till styrelse@skacklinge.se

Mer om motioner hittar du här.

VALBEREDNINGEN BEHÖVER FÖRSTÄRKNING

Valberedningen behöver förstärkning med minst en (1) person till. Valberedningen är den grupp som oberoende av sittande styrelse föreslår till stämman vilka personer som ska sitta i nästa styrelse och om nuvarande personer ska få fortsatt förtroende för en ny period i styrelsen eller inte. Själva valet till styrelsen görs vid stämman i enlighet med valberedningens förslag till stämman.

Vid senaste stämma valdes bara en person till valberedningen och det beslöts att försöka hitta ytterligare en senare. Mer om valberedning kan du läsa här. Du ingår i valberedningen enbart fram till och med kommande stämma och förväntas förstås närvara vid stämman.

Är du intresserad av att ingå i valberedningen? Kontakta styrelsen antingen via e-post till styrelse@skacklinge.se eller valberedningen via e-post till valberedning@skacklinge.se eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda vid expeditionen, Skäcklingevägen 167, bv.

Du behövs snarast.

ÅRSSTÄMMA TISDAG 20 MAJ 2014

årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i
Riksbyggens Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng

Datum: Tisdagen den 20 maj 2014
Tid: kl 19:00
Plats: Kvarterslokalen Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91 (vid busshållplatsen)
Dagordning: § 22 i stadgarna

Medtag årsredovisning för 2013.

Stämman behandlar också inkomna motioner med styrelsens svar. Årets motioner är:
• Tak över balkong, flerbostadshusen
• Förändring av tvätt-tider i tvättstugorna
• ComHem i fibernätet
• Ombyggnad av hobbyrummen i flerbostadshusen
• Röjning av ”vildmarken” och staket mot gropen bakom lekplatsen
• Anläggning av utegym i anslutning till stora lekplatsen

Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

STYRELSEN