Ny styrelse efter stämman 2022

Den nya styrelsen efter stämman den 19 maj består av följande personer:

Ordinarie ledamöter:

Jani Sund

Gewarges Hype Odisho

Rode Liljekvist

Monica Andersson

Birgitta Östlin

Jarkko Seppä

Suppleanter:

Jimmy Ring

Ola Ström

Föreningens revisor är Jenny Kanerva med revisors suppleant Diana Askvinge

Vi återkommer med vem som gör vad och ansvarsområden i styrelsen inom kort.

Är det kallt i din bostad?

Bild lånad från Riksbyggen.

Ibland sjunker utetemperaturen kraftigt från en dag till en annan, från plusgrader till flera minusgrader. Temperaturen inomhus påverkas av dessa väderväxlingar.

Kallt ute och kallt inne

Temperaturen inomhus påverkas av väderväxlingar utomhus. Värmesystem behöver då ställa om vilket innebär att det kan ta några dagar innan inomhustemperaturen helt har anpassats till det nya kallare vädret. Det gäller både när det blir kallare ute – då blir det kallare även inne, och när det blir varmare ute så dröjer sig värmen kvar inomhus. Det här är helt i sin ordning och ingenting att oroa sig för. Om däremot temperaturen inte har landat på en normal nivå 4-5 dagar efter väderväxlingen– då är det dags att agera och göra en felanmälan.  

Vad är då en normal inomhustemperatur i en bostad?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att temperaturen i en bostad bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

De rekommenderar vidare att temperaturen inte långvarigt får vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa.

(Texten lånad från Riksbyggen)

Läs mer om vad du kan göra hos Riksbyggen. https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/vad-galler-i-din-forening/kallt-i-lagenheten/?_ga=2.179796519.2012724979.1642506997-1692637235.1633515311

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 25 maj 2021

Tisdag 25 maj 2021, tid 18:30

Plats: Poströstning. Underlag för poströstning kommer att delas ut till samtliga medlemmar senast den 18 maj. Ifyllda underlag lämnas i föreningens brevlåda Skäcklingevägen 167, senast 25 maj 2021 kl 18:30

Dagordning: §59 i stadgarna.

Årsredovisning för 2020 lämnas tillsammans med poströstningsunderlagen i samtliga brevlådor senast den 18 maj 2021.

På styrelsemöte den 13 april 2021 har styrelsen i Brf Skäcklinge Äng beslutat att röstning vid årsstämman 2021 ska ske endast genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelsen kan smittspridningen hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att ankomma med poströsten.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Inkommen motion enligt §59, punkt s)
– Motioner. Bordlagda motioner från stämman 2020 är fortsatt bordlagda i samråd med motionärer. Se motionerna i underlaget för poströstningen.

Välkommen med din poströst!
Styrelsen