Målning i carports

Till medlemmar som hyr carport.

 Leverantören har planerat och aviserat detta arbete utan samråd med styrelsen. Vi är, tillsammans med flera medlemmar, inte nöjda med hur aviseringen har gått till. 

Det som ska målas är det stolpar som grindarna sitter monterade på och för att komma åt överallt räcker det då inte att tillexempel bara öppna en grind i varje länga.

De problem vi ser att man har haft för kort framförhållning och inte kunnat precisera under vilken dag varje carportlänga ska målas. Carporten ska inte behöva lämnas olåst under flera dagar.

Vi har framfört dessa klagomål till leverantören som nu avser att återkomma med en ny planering och avisering för att möta våra önskemål. Håll utkik i brevlådan.

Hälsningar 

Styrelsen

Dags att motionera!

Motionerna ska vara inne senast den 31 januari.

Nu är det hög tid att skriva ihop motioner och skicka till styrelsen inför vårens årsstämma någon gång i maj.

Ta chansen att vara med och påverka.

Skicka in en motion inför kommande årsstämma som kommer att hållas i vår. Beskrivning om hur du enklast skriver din motion kan du läsa mer om på vår hemsida (www.skacklinge.se/information/om-motioner/). Motionen kan du antingen lägga i vår brevlåda (innanför entrén, runt hörnet till vänster efter  brevlådorna) på Skäcklingevägen 167, eller skicka den som e-post till styrelse@skacklinge.se.

För att vi ska kunna ta upp din motion i nästa årsstämma behöver du ha lämnat in den senast den 31 januari.

Kom ihåg att samtliga förslag måste kunna hanteras enligt likabehandlingsprincipen.

Nya styrelsen

Den nya styrelsen som valdes vid årsstämman den 15 maj 2019 består av:

Ordinarie ledamöter
Jorge Avila, ny ordförande
Jarkko Seppä, vice ordförande, nyckelansvarig
Rode Liljeqvist
Birgitta Östlin
Anton Lundin, sekreterare
Junior Åhlin

Suppleanter
Sylvia Näsström
Jimmy Ring

Vi återkommer med ansvarsfördelning inom kort.