Ny styrelse vald

Årets årsstämma är nu genomförd och ny styrelse vald. Den nya styrelsen består av:

Ordinarie ledamöter

Jani Sund
Jenny Kanerva
Rode Liljekvist
Monica Andersson
Birgitta Östlin
Jarkko Seppä

Suppleanter

Jimmy Ring
Gewarges Odisho

Revisor: Ralitza Poriazova
Revisor suppleant: Diana Askvinge

Valberedningen: Oscar Ayranci, Pedro Paez

Ansvarsfördelning/ansvarsområden återkommer vi om.tyrelse