Ny styrelse vald

Årets årsstämma är nu genomförd och ny styrelse vald. Den nya styrelsen består av:

Ordinarie ledamöter

Jani Sund
Jenny Kanerva
Rode Liljekvist
Monica Andersson
Birgitta Östlin
Jarkko Seppä

Suppleanter

Jimmy Ring
Gewarges Odisho

Revisor: Ralitza Poriazova
Revisor suppleant: Diana Askvinge

Valberedningen: Oscar Ayranci, Pedro Paez

Ansvarsfördelning/ansvarsområden återkommer vi om.tyrelse

Ny styrelse efter stämman 2022

Den nya styrelsen efter stämman den 19 maj består av följande personer:

Ordinarie ledamöter:

Jani Sund

Gewarges Hype Odisho

Rode Liljekvist

Monica Andersson

Birgitta Östlin

Jarkko Seppä

Suppleanter:

Jimmy Ring

Ola Ström

Föreningens revisor är Jenny Kanerva med revisors suppleant Diana Askvinge

Vi återkommer med vem som gör vad och ansvarsområden i styrelsen inom kort.

Nya styrelsen

Den nya styrelsen som valdes vid årsstämman den 15 maj 2019 består av:

Ordinarie ledamöter
Jorge Avila, ny ordförande
Jarkko Seppä, vice ordförande, nyckelansvarig
Rode Liljeqvist
Birgitta Östlin
Anton Lundin, sekreterare
Junior Åhlin

Suppleanter
Sylvia Näsström
Jimmy Ring

Vi återkommer med ansvarsfördelning inom kort.