Kallelse till ordinarie föreningsstämma 25 maj 2021

Tisdag 25 maj 2021, tid 18:30

Plats: Poströstning. Underlag för poströstning kommer att delas ut till samtliga medlemmar senast den 18 maj. Ifyllda underlag lämnas i föreningens brevlåda Skäcklingevägen 167, senast 25 maj 2021 kl 18:30

Dagordning: §59 i stadgarna.

Årsredovisning för 2020 lämnas tillsammans med poströstningsunderlagen i samtliga brevlådor senast den 18 maj 2021.

På styrelsemöte den 13 april 2021 har styrelsen i Brf Skäcklinge Äng beslutat att röstning vid årsstämman 2021 ska ske endast genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelsen kan smittspridningen hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att ankomma med poströsten.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Inkommen motion enligt §59, punkt s)
– Motioner. Bordlagda motioner från stämman 2020 är fortsatt bordlagda i samråd med motionärer. Se motionerna i underlaget för poströstningen.

Välkommen med din poströst!
Styrelsen