Ordinarie föreningsstämma 25 maj 2021

Årets ordinarie föreningsstämma sker den 25 maj 2021. Ingen fysisk stämma kan hållas i år heller tyvärr på grund av pandemin. Poströstning kommer att genomföras på samma sätt som tidigare. Kallelse med årsredovisning delas ut i brevlådorna senast två veckor innan stämman.