Årets stämma klar

Då var årets stämma avklarad och rösterna räknade.

Mer information kommer senare.

Nya styrelsen består av:

Ordinarie ledamöter
Anton Lundin (ett år kvar på mandatet)
Birgitta Östlin (ett år kvar på mandatet)
Rode Liljekvist
Gewarges Odisho
Monica Andersson
Jani Sund

Suppleanter
Hyseyin Ciftci
Jarkko Seppä

I övrigt bifölls enligt utdelat underlag.