Nya styrelsen

Den nya (ny-gamla) styrelsen efter stämman den 2013-05-29 ser ut som följer:

Ordförande/ledamot: Jenny Dock
Sekreterare/ledamot: Nini Tjäder
Ledamot: Birgitta Östlin
Ledamot: Lars Jonsson
Ledamot: Carola Thomassen

Suppleant: Richard de Geus
Suppleant: Kent Larsson

Revisor: Abraham Shahin

Valberedning: Annika Hansson (sammankallande), Göran Thomasen (suppleant).