Vill du vara med i styrelsen?

Vi behöver mer folk i styrelsen. Några styrelseledamöter och suppleanter har sedan senaste årsmötet flyttat från föreningen, andra har avgått. Vi behöver alltså få in fler personer till styrelsen.

Har du tid och lust att vara med? Kontakta i så fall Elzbieta Wester från valberedningen, antingen per e-post till valberedning@skacklinge.se, på telefon 08 530 20 105 eller lägg en lapp i lådan på Expeditionen, Skäcklingevägen 167 med namn, telefonnummer och adress och eventuell e-postadress och tala om att du är intresserad av att vara med och jobba i styrelsen. Du kommer därefter att bli kontaktad av valberedningen i god tid innan årsmötet.

En vanlig fråga är vad det innebär att vara med i styrelsen och hur mycket tid det tar. Vi har styrelsemöte en kväll varannan månad, och AU-möte en kväll varannan månad. Vi har dessutom årsmöte en gång om året. Vi turas om att bemanna Föreningsexpeditionen en kväll i månaden och förväntas ta aktiv del i föreningens medlemsaktiviteter. I övrigt fördelar vi vissa ansvarsområden mellan oss.

Mer information finns på internet på exempelvis följande adresser:

<http://www.bobattre.se/VaraSidorStyrelseRoller.asp?Page=P03>

<http://www.bobattre.se/BostadsrattStyrelse.asp?Page=P02>

<http://www.styrelseguiden.se/artiklar>

<http://www.styrelseguiden.se/>

<http://www.privataaffarer.se/articles/2008/09/09/basta-tipsen-for-bostadsra/>

<http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm>

Lån av föreningslokalen inte längre gratis från och med 2012

foreningslokalen

Styrelsen har beslutat att från och med januari 2012 så kommer vi att ta ut en avgift om 100 kr per dag vid lån av föreningslokalen för att täcka kostnader för förbrukningsartiklar och underhåll. Avgiften kommer att debiteras via avin för månadsavgiften under efterkommande kvartal. Observera att föreningslokalen enbart får lånas av boende i föreningen och att den inte får användas i kommersiellt bruk. Depositionen på 500 kr är oförändrad.

 

Hög tid för motioner

Vi som bor i en bostadsrätt har större möjligheter att påverka vårt boende än exempelvis i en hyresrätt.

Ett av de sätt du kan påverka är att skriva motioner till föreningsstämman.

Enligt §24 i föreningens stadgar, så kan medlemmar som önskar att få ett visst ärende behandlat på föreningsstämman, anmäla ärendet till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets slut, dvs. senast den 31 januari 2012.

Så om du har ett ärende som du vill att stämman ska ta upp så är det dags att skriva en motion NU och skicka in det till styrelsen.

Då det inte finns något ”Övriga Ärenden” på en föreningsstämma är det väldigt viktigt att du, om har något du vill få behandlat, skickar in en motion. Endast saker som står med på kallelsen kan beslutas på stämman.

För att styrelsen ska ha tid att behandla eventuella ärenden, måste vi därför ha in dem i god tid, och sista datumet för motioner till nästa föreningsstämma är 31 Januari 2012.

Du kan skriva motionen och lägga den i brevlådan vid expeditionen vid Skäcklingevägen 167, eller skicka den på e-post till styrelse@skacklinge.se.

När man skriver en motion ska den vara tydlig, och skriven på ett sådant sätt att det är enkelt att förstå vad det är du vill ha svar på eller vad stämman ska ta ställning till.

Här är några exempel på hur en motion kan se ut:

———————————————————————

Motion till föreningsstämman i BRF Nordpolen 2011.
Jag föreslår att föreningen köper in en sandlåda och en gungställning och placerar den på gräsmattan utanför verkstaden.
Tomteboda 2011-12-03
Nisse Snöman, Tomtevägen 14
———————————————————————
Motion till föreningsstämman i BRF Nordpolen 2011.
Jag tycker att styrelsen ska jobba för att föreningen ska bli mer miljövänlig.
Exempelvis att de gemensamma utrymmen får låg-energilampor, och att el till gemensamma utrymmen ska vara miljömärkt.
Kan styrelsen presentera ett förslag på hur föreningen ska jobba mot att vara mer miljövänlig?
Tomteboda 2011-01-05
Rudolf Rödnos, Tomtevägen 43a
———————————————————————