VÅRSTÄDNING 4 + 5 MAJ

vitsippor

Foto: © Nini Tjäder 2013

Årets städdagar 2013 infaller lördagen den 4 maj + söndagen den 5 maj.

Båda dagarna kommer traktor med släp att samla ihop trädgårdsavfall och grovsopor som ska bort men det är bra om du i någon mån själv kan ta med det till våra containers.

Vi kommer att ha TVÅ containers för grovsopor vid gästparkeringen på Skäcklingevägen, som den helgen, från fredag eftermiddag till måndag morgon, inte kommer att vara tillgänglig för parkerande gäster.

OBSERVERA att det INTE får läggas något elektroniskt/elektriskt eller miljöfarligt avfall i grovsopcontainerna (typ gammal TV, diskmaskin, målarfärg, lysrör, lågenergilampor, lampor etc.). Sådant måste du själv ta hand om och ta till tippen.

Vi kommer att ha EN container för trädgårdsavfall vid Storvretsvägen utanför parkering P1.

OBSERVERA att det INTE får läggas några plastpåsar i containerna för trädgårdsavfall. Du måste alltså TÖMMA eventuella plastpåsar i containern.

Fördelning av jobb sker vid föreningslokalen från kl 10:00 under lördagen och söndagen. Vi bjuder på fika och korv i föreningslokalen under lördagen och söndagen med början 12:30. Förutsatt att vädret tillåter grillar vi.

Trädgårdsförrådet vid P1 kommer att vara öppet för lån av verktyg till medlemmarna både under lördagen och söndagen mellan 10:00 – 15:00.

VÄLKOMNA!

Miljö & Områdesgruppen, miljo@skacklinge.se

Cykelauktion 27 april

cykel

Vill du ha en billig cykel? Eller behöver du några reservdelar till cykel? Då ska du komma till vår cykelauktion lördagen den 27 april mellan klockan 13:00 – 16:00. Då auktionerar vi bort de omärkta cyklar vi omhändertog i höstas.

Plats: Vändplanen längst uppe i området vid Skäcklingevägen 247- 235.

De cyklar (eller cykeldelar) som blir över kommer därefter att transporteras till tippen.

Kontant betalning, inga gratiscyklar. Eventuell inkomst av auktionen kommer att användas inom föreningens medlemsverksamhet.

PS. Cykeln ovan har stått parkerad inne på P1 parkeringen (uppe vid fotbollsplanen) sedan någon gång tidigt i höstas. Olåst. Den står vid parkering 4007. Är det någon som vet vem som är ägaren? Om inte så kommer den också att få delta i cykelauktionen.

Kurs i beskärning av träd och buskar

träd

Nu är det äntligen dags för den beskärningskurs vi flaggat för under vintern. Under kursen kommer du att få lära dig bland annat hur man beskär träd och buskar, både teoretiskt och i praktiken. Kursen är uppdelad i två delar och hålls av Kent Larsson som bott i området sedan det byggdes.

Vi har fått in en del förhandsanmälningar om intresse att delta på kursen. Nu har vi datum och tid för kursen. Du som tidigare anmält dig behöver göra det igen så vi vet hur många som kommer.

Anmäl dig senast söndag 21 april, antingen per e-post till miljo@skacklinge.se eller via lapp i lådan på Föreningsexpeditionen, Skäcklingevägen 167, bv. VÄLKOMNA!

Dag 1. 25 april – teori

Teori med innehåll av hur man beskär träd och buskar, lite om sjukdomar på växtlighet, effekterna av beskärning samt mål man vill uppnå med detta underhåll.

Dag ett genomförs torsdagen den 25 april med början klockan 19:00 i Föreningslokalen.

Beräknad tidsåtgång ca 2 timmar.

Kent bjuder på kursen, föreningen bjuder på fika !

Dag 2. 28 april – praktik

Samling vid Föreningslokalen söndagen den 28/4 kl 12:00. Då praktiserar vi i detta ämne med en början i närheten av områdets bortre ände där en granne ville ha sitt fruktträd beskuret. Sedan kör vi vidare med träd och buskar tills det är dags för lite korv och fika i Föreningslokalen.

Beräknad tidsåtgång för detta är 3,5 timmar.

Kent bjuder på kursen, föreningen bjuder på korv och fika !

buskare