Avstängning av värme och varmvatten nu i helgen

På grund av arbete på fjärrvärmenätet så kommer Södertörns Fjärrvärme tillfälligt att stänga av värmeleveransen i området.

Arbetet kommer att utföras lördagen den 15 oktober från 00:00 (dvs natten mellan fredag och lördag) och ska vara klart senast söndagen den 16 oktober klockan 07:00.

Detta innebär att värme och varmvatten kommer att vara avstängt av och till under kortare perioder. Det kommer till största delen att påverka varmvattnet men innetemperaturen kan sjunka något om avstängningen drar ut på tiden.

Vi beklagar den sena information men vi fick den först nu.

STYRELSEN
BRF Skäcklinge Äng