HÖSTSTÄDNING 15 + 16 OKTOBER 2011

höst autumn

Foto: Nini Tjäder

Nu är det dags igen för höststädning. Det är mycket att göra så vi har bokat in två dagar.

Boka in lördagen den 15 och söndagen den 16 oktober. Det är OK om du bara kan delta en av dagarna, jättebra om du kan båda. Ju fler vi blir, desto snabbare blir jobbet gjort.

Samling och uppdragsutdelning:
10:00 (båda dagarna) vid Föreningslokalen där det också kommer att finnas diverse verktyg till låns.

Fika och varm korv serveras i föreningslokalen vid cirka 12:30.

Tanken med städdagarna är att åtgärda gemensamma ytor så det blir prydligt och trevligt för alla – alltså inte de egna ytorna.

Det kommer i år att finnas containrar både för trädgårdsavfall och grovsopor borta vid P2 parkeringen vid Skäcklingevägen under städdagarna.

Observera att det INTE får läggas något elektroniskt/elektriskt eller miljöfarligt avfall i grovsopcontainern (typ gammal TV, diskmaskin, målarfärg, etc.). Sådant måste du själv ta hand om.

Vi hoppas se dig vid städdagarna.
TRÄDGÅRDSGRUPPEN (kontakt via epost tradgard@skacklinge.se)