Dags att motionera!

motionNu är det dags att motionera. Ja både genom att röra på sig efter den långa helgperioden och genom att skicka in motioner till styrelsen inför vårens stämma. Det finns ingen punkt som heter ”Övriga frågor” på stämman, så om det är något du vill ha behandlat på stämman behöver du skriva en motion.

En motion är ett förslag till styrelsen om något du tycker att styrelsen borde göra eller utreda. Den kan innehålla i princip vad som helst. Den behöver inte vara skriven på något särskilt sätt, men det måste vara tydligt att det är motion och från vem den kommer. Namn och adress måste du alltså tala om.

MOTIONERNA SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 31 JANUARI 2014.

Du kan antingen skriva den på papper och stoppa i föreningens brevlåda på Expeditionen, Skäcklingevägen 167 inne i porten, eller skicka ett mail till styrelse@skacklinge.se

Mer om motioner hittar du här.