HÖSTSTÄDNING

höst, autumn

Foto: Nini Tjäder

 LÖRDAG 20 OKTOBER + SÖNDAG 21 OKTOBER

Årets städdagar infaller lördagen den 20 oktober + söndagen den 21 oktober. Lördagen är vikt för gemensamma åtgärder. Under söndagen föreslår vi att ni själva tar tillfället i akt och städar/gör i ordning inför vintern inom era egna områden.

Båda dagarna kommer traktor med släp att samla ihop trädgårdsavfall och grovsopor som ska bort.

Som vanligt kommer vi att ha en container för trädgårdsavfall och en för grovsopor vid gästparkeringen på Skäcklingevägen, som den helgen, från fredag em till måndag morgon, inte kommer att vara tillgänglig för parkerande gäster.

OBSERVERA att det INTE får läggas något elektroniskt/elektriskt eller miljöfarligt avfall i grovsopcontainern (typ gammal TV, diskmaskin, målarfärg etc.). Sådant måste du själv ta hand om och ta till tippen.

Uppgiftsfördelning sker vid föreningslokalen från kl 10:00 under lördagen. Vi bjuder på fika och korv i föreningslokalen under lördagen med början 12:30.

Trädgårdsförrådet vid P1 kommer att vara öppet för lån av verktyg till medlemmarna både under lördagen och söndagen mellan 10:00 – 15:00.

VÄLKOMNA!

BRF Skäcklinge Äng
Miljö- & Områdesgruppen
miljo@skackling.se