STAMSPOLNING

stamspolning

Nu är det dags för lite omsorg om våra hus insidor också.

Från och med måndagen den 15 oktober börjar alla avloppsledningar/stammar/ spolas igenom i både radhus och flerfamiljshus.

Information om NÄR stamspolningen kommer att ske hos just dig kommer att aviseras direkt från Ragnsells som gör jobbet. Håll alltså utkik efter lapp i brevlådan från Ragnsells. Tillsammans med aviseringen får du också en nyckelbricka med ett nummer på som du kan sätta på din nyckel om du inte kan vara hemma och behöver lämna in den till Birgitta (se nedan).

Det är mycket viktigt att Ragnsells släpps in i alla lägenheter/radhus för att jobbet ska bli så effektivt och bra som möjligt. Du är som boende skyldig att släppa in dem för den här typen av jobb (Stadgarna §34). Om du inte släpper in dem kan det förorsaka extra kostnader som kommer att debiteras dig.

Om du inte har möjlighet att vara hemma när de kommer MÅSTE du lämna nycklar till föreningen för att möjliggöra tillträde från Ragnsells. Nycklarna ska vara märkta med namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer där vi kan nå dig (exempelvis mobilnummer). För lämning av nycklar kontakta: Birgitta Östlin, Skäcklingevägen 203, Tel: 076 – 208 95 07, E-post: birgitta.ostlin@skacklinge.se från och med fredag 12 oktober.

Varför gör vi det här?

Vi gör det här för att få väl fungerande ledningar och förebygga eventuella vattenskador, stopp i rören, gurglande avlopp, illaluktande avlopp.

Inom kort kommer även dagvattenbrunnarna (utomhus) att slamsugas av Ragnsells.

Hur går det till?

För att rensa stammarna så kommer samtliga avlopp i kök och badrum att spolas. Cirka 10–12 hushåll per dag rensas och man går i en bestämd ordning, nerifrån och uppåt under rensningen.

Plocka ur under diskbänken och lägg gärna dit några gamla tidningar som skydd, samt plocka undan eventuella mattor från ytterdörren till kök och badrum/duschrum.

Hjälp till och ställ upp så att arbetet flyter utan hinder!

STYRELSEN BRF SKÄCKLINGE ÄNG