Varför står skyliften här hos oss?

Undrar du varför skyliften står här? Jo, nu påbörjas akuta takarbeten där alla tak ses över och görs rena, trasiga takpannor byts, hängrännor ses över, och borttagning av mossa sker. De börjar med förrådstaken och i vecka 39 är det radhusen längs Storvretsvägen som står i tur. Sedan följer resten av området.

Information om när det är din tur kommer direkt i brevlådan, direkt från Styrhytten. Vi hoppas alla att de hinner bli klara innan vintern drabbar oss.

Observera följande information från Styrhytten som gör jobbet:
”Vi vill uppmärksamma er på att mossa och annat skräp då kan komma in på Era balkonger/uteplatser. Därför ber vi Er att täcka eventuella möbler och dylikt. ”Allmänna platser” inom området kommer därefter att städas av, men balkonger/uteplatser och fönster ingår inte i entrepenaden”.

Som radhusboende är du själv ansvarig för underhållet av ditt radhus och de områden som hör till radhuset. Detta inkluderar även skärmtak/uterum. Bostadsrättsföreningen ansvarar inte för dessa eftersom de inte ingår i själva fastigheten.

Du får alltså själv göra rent efter takrengöring/mossborttagning på skärmtak över uterum, uteplatsens golv, och husets fönster och fönsterbleck. Hur mycket skräp som kom ner beror helt på respektive taks skick och hur mycket mossa det var på det. Detta varierar från hus till hus. Vissa drabbas värre, andra mindre.

Vi har fått en del klagomål på att det blir väldigt smutsigt. Läget är att du själv får städa/spola av ditt altantak, alternativt vänta på nästa skyfall. Samma gäller fönsterglas, fönsterbrädor, uteplatser etc. Beklagar, men så är det.

Vi kommer alltså inte att köpa in tjänsten att även spola skärmtaken. Det ingår inte i avtalet med dem.