Vad har vi här?

boule, boulebana

Vad har vi här? Jo en helt ny boulebana. Den är belägen i norra änden av lekplatsen. Tack medlemmarna Åke Larsson och Kent Larsson (nej, de är inte släkt med varandra) för att den nu finns på plats och som varit drivande i att anlägga den (med lite stöd från styrelsen).

Medtag egna boule-klot.