KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 30 OKTOBER 2012

Kallelse till Bostadsrättsföreningens
EXTRA STÄMMA

Medlemmarna kallas härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA tisdagen den 30 oktober 2012, kl 18.00 i kvarterslokalen Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91.

Enligt stadgarnas paragraf 22 kommer följande att tas upp:

• Trädfällning på baksida Skäcklingevägen 233
• Inval av suppleant som ordinarie ledamot
• Omvandling av ledamot till suppleant

Tumba 2012-10-21

RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING
SKÄCKLINGE ÄNG
Styrelsen

Bilaga: Begäran om extra stämma (pdf, 500 KB) och Kallelsen till stämma (pdf, 41KB)