Ny ordförande i föreningen

Vi har gjort en ändring i styrelsen efter den extra stämman den 2012-10-30. Då valdes Jenny Dock in som ordinarie ledamot och Brian Levinsen blev suppleant istället för ordinarie ledamot. Brian kvarstår som suppleant i styrelsen till ordinarie stämma 2013.

Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter den extra stämman valdes Jenny Dock till ordförande till kommande ordinarie stämma 2013. Jenny är vår första kvinnliga ordförande.

Jenny är 30 år och jobbar som personlig assistent. Hon bor i radhus, har en son och är sambo med Göran P. Vi önskar Jenny lycka till och vi tackar Brian för de år han slitit som ordförande.

Styrelsens sammansättning i övrigt hittar du här.