Smått och gott

Lite nyheter i korthet:

• Trädfällning av utvalda träd kommer att påbörjas imorgon torsdag, den 8 november.

• Stamspolningen är klar. Några har haft problem efter det. Har du problem, ring Riksbyggens felanmälan telefon: 0771 – 860 860. Var tydlig om att det är problem som uppkommit efter genomförd stamspolning.

• Slamsugning av våra dagvattenbrunnar är klar.

• Rengöring av våra tak, utbyte av trasig takpannor, listning av vilka ytterligare åtgärder som behövs för taken (stuprör, hängrännor) är klar. Vi kommer att åtgärda sådant som rapporterats lite senare.

• Nya orienteringsskyltar är nu på plats. Två har bytts ut, en är helt ny på en ny plats (mellan Skäcklingevägen 211 och 269). Vi hoppas att de ska vara till belåtenhet.

• Skyltfundament och stolpar för gatuskyltar och några andra skyltar är på plats. Vi hoppas hinna med att sätta upp själva skyltarna inom kort.

• Vid den extra stämman den 2012-10-30 behandlades bland annat trädfällning bakom Skäcklingevägen 233. Arboristens rapport om de aktuella träden finns att ladda hem här. Träden kommer att tas ner men på boendes önskan tas ner på så sätt att de kan omvandlas till buskar.

• Som redan rapporterats har vi ny ordförande, Jenny Dock, efter den extra stämman, och Brian Levinsen är numera suppleant i styrelsen.