Information om sortering av matavfall

matavfallspåsar

Påshållare med påse. Bild: SRV

Som du sett i de två senaste informationsbreven från föreningen (april och maj 2015) så kommer sortering av matavfall att införas i föreningen. Vi återkommer med mer exakta uppgifter om när och hur efter att årsstämman (25 maj 2015) varit och ny styrelse valts.

Tills dess kan du ta del av mer information om hur det går till i de här nedladdningsbara dokumenten:

Du kan också läsa mer hos SRV (Södertörns Renhållnings Verk) här:
http://www.srvatervinning.se/matavfall/FastighetsbolagBRF/

Där finns ytterligare länkar till mer information. Observera att hos oss räknas radhusen in i ”flerbostadshus” eftersom vi har gemensamhetsanläggningar för våra sopor och inte enskild insamling per hus.