Etikettarkiv: sopsortering

Enkel sop-sorteringsguide

Eftersom sopsorteringen/sophanteringen fungerar uruselt (underdrift) i vissa sophus, repeterar vi här vad som gäller. Informationen kommer från SRV och BRF Skäcklinge Äng styrelse. Längst ner hittar du länkar till mer information och nedladdningsbara pdf-filer om sopsorteringen.sopsortering, sopsortering

Observera att mjölk-, juice- och flingpaket samt pizzakartonger kastas i containerna för kartonger på parkeringen P2 längst bort vid Skäcklingevägen, och INTE bland Restavfall

sopsortering, sopsortering

Använda BLÖJOR kastas med andra ord i RESTAVFALL och INTE bland plastförpackningar. Hundbajspåsar med innehåll ska även de gå i Restavfall.

sopsortering, sopsortering

Mer om sopsortering hittar du här:
På BRF Skäcklinge Ängs webbplats
På BRF Skäcklinge Ängs webbplats, detaljer
Hos SRV Återvinning

Du kan även ladda ner följande PDF-filer med information:
SRV Sorteringsguide 2014
En enkel sorteringsguide större grovavfall
Matavfall, så går det till

FELSORTERADE SOPOR STÄLLER TILL PROBLEM

Sedan föreningen införde sortering av matavfall och plastförpackningar hamnar tyvärr allt fler sopor i fel behållare. Trots ordentlig märkning både av kärl och på väggen ovanför kärlen. Fel sopor i fel kärl kan resultera i att SRV inte tömmer våra kärl och i högre kostnader för sophanteringen. Detta drabbar alla.

Här är några exempel på felsorterade sopor i bara ett av soprummen. Troligtvis ser det likadant ut i de övriga soprummen också. Vi andra grannar ska inte behöva sortera om dina sopor åt dig.

glasburkar med plåtlock upphittade i kärlet för plastförpackningar. Glasburkar tar du själv till närmsta återvinningsstation, likaså plåtlock.
plåtbrukar/konservburkar upphittade i kärlet för plastförpackningar. Plåt är inte plast… plåtburkar av alla de slag tar du själv till närmsta återvinningscentral.
pulka av plast upphittad i kärlet för plastförpackningar. Pulkor är inte en plastförpackning. Det är inte heller större föremål av plast. Dessa tas av dig själv till närmaste återvinningsstation.
ölburkar och vinflaskor upphittade i kärlet för plastförpackningar. Dessa tar du själv till närmsta återvinningsstation.
blöjor upphittade i kärlet för plastförpackningar. Dessa kastar du i kärlet för Restavfall.
plåthylla från diskmaskin upphittad i kärlet för plastförpackningar. Den typen av sopor tar du själv till närmsta återvinningsstation.
Plastpåsar med matavfall upphittade i kärlet för matavfall. Om matavfallet ligger i en plastpåse kastar du den i Restavfall. Matavfall ska ALLTID kastas i den bruna papperspåsen för att kunna kastas i kärlet för matavfall.
pizzakartonger upphittade i kärlet för Restavfall. Kartonger av alla slag tar du själv antingen till närmsta återvinningsstationen ELLER till containerna för kartonger inne på den inhägnade parkeringen vid Skäcklingevägen. Där kastar du också tidningar och reklamblad.
mjölkförpackningar, juiceförpackningar och dylika förpackningar upphittas regelbundet i kärlet för plastförpackningar. Den typen av förpackning ska du diska ur, platta ihop och sedan ta till containern för kartonger eller närmaste återvinningsstation. DE ÄR INTE PLASTFÖRPACKNINGAR.

För mer information om sopsortering, läs och lär här hos SRV (Södertörns Renhållnings Verk).

Du vet väl att du kan få ett gratis inpasseringskort från SRV som gäller för samtliga återvinningsstationer i Botkyrka?

SORTERING AV MATAVFALL OCH ANNAT

matavfall

Matavfall. Foto: ©nini.tjader.2015

Nu tar vi det här en gång till…

Samtliga hushåll har fått två förpackningar papperspåsar att användas för matavfall som kastas i de nya behållarna för matavfall i soprummen. Till påsarna har också samtliga hushåll fått varsin grön behållare att ha dem i hemma. När dina papperspåsar tar slut finns det fler att hämta i soprummen. Du kan också hämta fler papperspåsar för matavfall hos ICA Solbo och ICA Kvantum i Tumba Centrum. De är gratis och kommer från SRV (Södertörns Renhållnings Verk).

påshållare

Påshållare med påse. Bild: SRV

Behållarna i soprummen är tydligt uppmärkta både på behållarna och på väggen ovanför.

Observera att påsarna inte ska fyllas till bristningsgränsen. Se den streckade linjen på dem. Dit viker du ner dem innan du tar dem i bruk. Sen fyller du inte ända upp utan lämnar så mycket plats att det går att försluta dem innan du kastar dem. SRV rekommenderar att de byts minst var tredje dag så att det inte blir otrevlig lukt. Oavsett om de är fyllda då eller inte..

plastförpackningar

Plastförpackningar. Foto: ©nini.tjader.2015

I soprummen finns också nya behållare för plastförpackningar. Där kastar du… plastförpackningar. Och plastburkar. Rengjorda. Utan omslutande plastpåse. Inget annat.

restavfall

Restavfall. Foto: ©nini.tjader.2015

De gamla sopbehållarna är nu för s.k. Restavfall, dvs. allt som inte är matavfall eller plastförpackningar. Konservburkar ska exempelvis INTE kastas där och varken i matavfall eller plastförpackningar heller. Konservburkar rengörs och tas till närmsta återvinningsstation. I Restavfall kastas allt annat som du är tveksam om. Eller matavfall och blandat avfall som ligger förslutet i plastpåse.

Behållarna för icke brännbart avfall finns inte längre. Den sortens avfall, typ glas, flaskor, porslin, gamla kastruller, konservburkar, elektronik, verktyg, maskiner av olika slag tar du själv till närmsta återvinningsstation. Det ska INTE gå i behållarna för restavfall.

Tidningar och kartonger kastas som vanligt i containerna för desamma inne på den inhägnade parkeringen vid Skäcklingevägen. Grinden öppnas med portnyckel/bom-nyckel.

Trädgårdsavfall ska ALLTID tas till återvinningsstation. Det får på inga villkor kastas i skogen.

Matavfall i plastpåsar ska INTE kastas i behållarna för matavfall. De går i Restavfall.

Blöjor är inte plastförpackningar. De går i Restavfall.

Vi har vid upprepade tillfällen på sistone blivit  tvungna att flytta påsar som lagts fel. Inte en påse, utan flera.

Flera broschyrer från SRV angående sortering av matavfall har delats ut till alla hushåll. LÄS DEM!

Vad är matavfall?

Matavfall är:

  • frukt- & grönsaksrester
  • skal från ägg och benrester
  • kaffesump, kaffefilter och tepåsar (men INTE kaffekapslar)
  • matrester och hushållspapper

Följande får INTE kastas i behållarna för matavfall:

  • plastpåsar
  • växter
  • jord och kattsand
  • tuggummi
  • tobaksprodukter (fimpar, snus)

Det står även på den bruna påsen vad som får slängas i den.

Mer information om sortering av matavfall finns i de här nedladdningsbara dokumenten:

Du kan också läsa mer hos SRV (Södertörns Renhållnings Verk) här:

http://www.srvatervinning.se/matavfall/FastighetsbolagBRF/

Där finns ytterligare länkar till mer information. Observera att hos oss räknas radhusen in i ”flerbostadshus” eftersom vi har gemensamhetsanläggningar för våra sopor och inte enskild insamling per hus.

Har du frågor eller känner dig osäker runt det här? Kontakta styrelse@skacklinge.se eller miljo@skacklinge.se.

matavfall

Påsar för matavfall. Foto: ©nini.tjader.2015

Städdagar och sopsortering av matavfall

autumn

Höst Foto: ©nini.tjader

STÄDDAGAR LÖRDAG-SÖNDAG 24-25 OKTOBER 2015

Höstens städdagar genomförs lördag och söndag den 24-25 oktober.

Vi börjar i sedvanlig ordning ordning kl.10.00 med att samlas vid föreningslokalen för uppdragsutdelning. Det kommer som vanligt att finnas två containers (en för trädgårdsavfall, en för grovsopor) vid parkeringen vid Skäcklingevägen, och en för trädgårdsavfall vid Storvretsvägen.

Korvgrillning och fika kommer att serveras vid grillplatsen vid lekplatsen om vädret tillåter. Regnar eller snöar det håller vi till i föreningslokalen.

Kom och lär känna dina grannar och styrelsen. Kom också ihåg att hämta upp din hållare och papperspåsar inför starten av sortering av matavfall.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta och bidra till att göra fint i området.

Har du några frågor eller känner dig osäker på vad som gäller på städdagarna kan du alltid höra av dig till miljögruppen på miljo@skacklinge.se

matavfallspåsar

Påshållare med påse. Bild: SRV

SOPSORTERING AV MATAVFALL

Nu kör vi igång med sortering av matavfall. I soprummen kommer från och med 23 oktober att finnas tre typer av kärl. Ett för matavfall, ett för plastförpackningar, och ett för restavfall (brännbart). Tidningar och kartonger kastas som tidigare i de två containers som finns inne i uteparkeringen vid Skäcklingevägen.

För att kunna sortera matavfall kommer alla att behöva ha särskilda bruna papperspåsar och hållare till påsarna. Dessa kommer att delas ut i föreningslokalen under städdagarna 24-25 oktober. Notera att de hållare som kommer att delas ut är särskilt framtagna för de bruna papperspåsarna. Hållarna är försedda med ventilationskanaler i botten vilket gör att påsen håller sig torr. Papperspåsarna i sig är framtagna för att tåla en del vätska, vilket gör att det blir enkelt att hålla rent hemma.

SRV kommer att hålla föreningen med papperspåsar som vi kommer att ställa ut i soprummen. Påsar finns även att hämta i ICA Solbo och ICA kvantum i Tumba Centrum.

SRV kommer att hålla tre stycken informationsmöten i föreningslokalen tisdagen den 27 oktober om vad som gäller. Mötestiderna är 18:30, 19:00 och 19:30. Vi rekommenderar alla att gå på ett av dessa mötestillfällen.

Startskottet för sortering av matavfall kommer att ske från och med den 26 oktober. Känner du dig osäker på vad som gäller, kontakta styrelsen på styrelse@skacklinge.se.

Information om sortering av matavfall

matavfallspåsar

Påshållare med påse. Bild: SRV

Som du sett i de två senaste informationsbreven från föreningen (april och maj 2015) så kommer sortering av matavfall att införas i föreningen. Vi återkommer med mer exakta uppgifter om när och hur efter att årsstämman (25 maj 2015) varit och ny styrelse valts.

Tills dess kan du ta del av mer information om hur det går till i de här nedladdningsbara dokumenten:

Du kan också läsa mer hos SRV (Södertörns Renhållnings Verk) här:
http://www.srvatervinning.se/matavfall/FastighetsbolagBRF/

Där finns ytterligare länkar till mer information. Observera att hos oss räknas radhusen in i ”flerbostadshus” eftersom vi har gemensamhetsanläggningar för våra sopor och inte enskild insamling per hus.