Kallelse till ordinarie föreningsstämma Riksbyggen Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng torsdag 30 maj 2024

Datum Torsdag 30 maj 2024
Tid: kl 18.00
Plats: Ängskyrkan, Storvretsvägen 41, Tumba

Årsredovisning har delats ut i allas brevlådor och finns också tillgänglig på Mitt Riksbyggen senast 2024-05-16, Ta med årsredovisningen till stämman.

Här finns den signerade årsredovisningen för 2023 i pdf-format.

Styrelsen föreslår stadgebyte p.g.a. lagändring. Första beslut av två. Tas upp i dagordningen enligt §59 i stadgarna under punkt S.

Inga motioner har inkommit.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Varmt välkommen!

Styrelsen.

För inköpens skull, vänligen lämna svarstalongen du fått i brevlådan med årsredovisningen i föreningens brevlåda på Skäcklingevägen 167, senast den 23 maj,