Målning i carports

Till medlemmar som hyr carport.

 Leverantören har planerat och aviserat detta arbete utan samråd med styrelsen. Vi är, tillsammans med flera medlemmar, inte nöjda med hur aviseringen har gått till. 

Det som ska målas är det stolpar som grindarna sitter monterade på och för att komma åt överallt räcker det då inte att tillexempel bara öppna en grind i varje länga.

De problem vi ser att man har haft för kort framförhållning och inte kunnat precisera under vilken dag varje carportlänga ska målas. Carporten ska inte behöva lämnas olåst under flera dagar.

Vi har framfört dessa klagomål till leverantören som nu avser att återkomma med en ny planering och avisering för att möta våra önskemål. Håll utkik i brevlådan.

Hälsningar 

Styrelsen