Medlemsbrev december 2010

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet för december 2010:

Skotta altantak
Förra vintern rasade några altantak ihop, vilket gjorde åverkan på fastigheten. Vi vill
påminna alla medlemmar om att skotta era altantak.

Gå med i styrelsen?
Till nästa stämma kommer några platser i styrelsen att bli tillgängliga, ni som vill
engagera er i vår förening hör av er till valberedningen.

Vem ska jag kontakta?
Styrelsen vill klargöra vem man ska kontakta när och om vad.
Kontakta Riksbyggen felanmälan, 0771 – 860 860 (öppet alla dagar, hela dygnet):
• vid alla akuta problem
• vid ej akut felanmälan
• vid andra problem med din bostadsrätt
• för information om kö, kontrakt och hyra för parkeringsplatser/carportar
• för alla frågor som rör din egen ekonomi i samband med din bostadsrätt, t.ex.
årsavgift, depositon, borgenär och fakturor

Kontakta styrelsen, 0704 – 45 24 62 (ons 18:00 – 19:00), styrelse@skacklinge.se, vid:
• bokning av kvarterslokalen
• inlämning av motioner
• generella frågor av ej akut ärende