Kategoriarkiv: Medlemsbrev

Anslutningen till Botkyrka Stadsnät är klar att tas i bruk

botkyrkastadsnät

Nu finns Botkyrka Stadsnät hos BRF Skäcklinge Äng

Stadsnätet är den nya infrastrukturen före telekomtjänster, för dig som bor i Botkyrka kommun. Den absolut senaste tekniken används för att skapa en snabb och prisvärd uppkoppling där alla leverantörer som vill kan skapa tjänster och konkurrera om dig som kund.

Stadsnätet är ett öppet nät som innebär valfrihet, konkurrens och prispress. I nätet hittar du över 250 tv-kanaler och ultrasnabbt internet med upp till 1000 Mbit/s, från flera leverantörer.

Valfrihet

Välj triple play, det vill säga alla tjänster från samma leverantör eller mixa själv. Eller du kanske inte behöver någon tjänst? Hos Botkyrka Stadsnät är det valfritt.

Konkurrens

4 leverantörer på tv-tjänster och 9 på internet och telefoni, alla i samma kabel.

Prispress

Internettjänsterna är ca 1000 kr billigare per år jämfört med ComHem. Kolla själv i Botkyrka Stadsnäts jämförelseportal, Qmarket.

Så här kommer du igång med tjänsterna

1. Koppla datorn direkt till uttag LAN1 (RÖD) på den nya tjänstefördelaren (Inteno).

2. Öppna din webbläsare. Du ska automatiskt komma till Botkyrka Stadsnäts jämförelseportal, som heter Qmarket. Om inte, skriv in start.qmarket.se .

3. Jämför tjänster med det du har idag och beställ.

Om du har problem med att komma igång, ring 0771-700 100, ange din adress och ditt LGH.nr som finns angett på din tjänstefördelare.

Välkommen till Botkyrka Stadsnät!

——

Ordlista:
tjänstefördelare = den dosa som monterats på väggen hemma hos dig

Medlemsbrev februari 2011

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från februari 2011.

Gå med i styrelsen?
Vi vill påminna om att det till nästa stämma kommer att bli några platser tillgängliga i styrelsen. Vi söker både ledamöter och suppleanter. Ni som vill engagera er i vår förening hör av er till valberedning@skacklinge.se.

Om en bostadsrättsförening inte får till en beslutsför styrelse måste föreningen
likvideras, vilket kan innebära att vi medlemmar kan bli hyresgäster till en ny
fastighetsägare! Och att man förlorar sin insats.

Revisor
Ingen har ansökt om att ta på sig rollen som föreningens revisor, så vi tänkte förklara
vad det innebär. Man behöver inte ha någon speciell utbildning då föreningen även har
en auktoriserad revisor och ekonom som hanterar de finansiella delarna.

Att vara förtroendevald revisor innebär:
• Kontroll av att protokoll är påskrivna och justerade. För större åtgärder/projekt
kontrolleras informationen i protokoll om upphandling, beslutade belopp samt
återrapportering av genomförande och kostnadsutfall.
• Kontroll av styrelsens beslutsuppföljning från föreningsstämman och
styrelsemöten.
• Övergripande genomläsning av årets verifikationer för kontroll av att de tillhör
föreningens verksamhet samt är attesterade enligt attestordningen. Detta görs
genom att logga in via internet till Riksbyggens faktura system.
• Ta del av underhållsplan och därmed kunskaper om underhålls- och
reparationsbehov.
• Ta del av bokslut och rapporter för uppföljning mot budget, medverka vid
styrelsemöten för behandling av budget och bokslut samt vid ordinarie
föreningsstämma.

Snöröjning
En del anmärkningar om snöröjningen har inkommit till styrelsen. Enligt avtalet röjer
entreprenören bort snö senast 16:00 om det har kommit minst 5 cm innan 07:00
samma dag. Avtalet omfattar maskinell snöröjning enligt tillhörande ritning för maskinen åtkomliga ytor, vilket innebär att boende själva ansvarar för snöröjning fram till vägar där bilar kan färdas. Det nuvarande avtalet är ett standardavtal för vår typ av område.
Sandning utförs efter varje röjning samt vid blixthalka. Styrelsen kommer att se över
snöröjningsavtalet till nästa säsong.

Hjälpa till med kunskap
I en bostadsrättsförening är det vi medlemmar som står för alla kostnader, t.ex.
underhåll och reparationer. Ofta måste vi beställa dessa tjänster externt, antingen via
Riksbyggen eller direkt hos entreprenörer. Ibland måste vi även ta in konsulter om vi
inte har kunskapen själva.

Vi har redan några medlemmar som aktivt deltar i olika aktiviteter eller hjälper till med
expertis på olika områden, t.ex. snöskottning, gräsklippning, trädgårdsskötsel,
hemsidan, el och ekonomi. Vi är 144 hushåll i föreningen och det finns säkert massor av
samlad kunskap i föreningen som vi kan använda för att undvika kostnaden för externa
tjänster.

Till exempel behöver vore det bra med personer som kan bidra med kunskap inom bland annat byggnadsteknik, vvs, elektriker, juridik, ekonomi, målare, brandman och mycket mer. Är du intresserad i att konsultera styrelsen och föreningen med din expertis, kontakta i så fall styrelsen.

Föreningslokalen
Om man vill boka föreningslokalen ska man numera kontakta: Kent Magnusson,
076-550 25 10. Det går även bra att skicka en e-post till: lokal@skacklinge.se


Parkerade bilar

Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att parkera bilar inom föreningens område förutom på speciellt anvisad plats, t.ex. parkeringsplats. Parkerade bilar förhindrar snöröjningen och kan skapa livsfara när utryckningsfordon måste komma fram.

Medlemsbrev december 2010

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet för december 2010:

Skotta altantak
Förra vintern rasade några altantak ihop, vilket gjorde åverkan på fastigheten. Vi vill
påminna alla medlemmar om att skotta era altantak.

Gå med i styrelsen?
Till nästa stämma kommer några platser i styrelsen att bli tillgängliga, ni som vill
engagera er i vår förening hör av er till valberedningen.

Vem ska jag kontakta?
Styrelsen vill klargöra vem man ska kontakta när och om vad.
Kontakta Riksbyggen felanmälan, 0771 – 860 860 (öppet alla dagar, hela dygnet):
• vid alla akuta problem
• vid ej akut felanmälan
• vid andra problem med din bostadsrätt
• för information om kö, kontrakt och hyra för parkeringsplatser/carportar
• för alla frågor som rör din egen ekonomi i samband med din bostadsrätt, t.ex.
årsavgift, depositon, borgenär och fakturor

Kontakta styrelsen, 0704 – 45 24 62 (ons 18:00 – 19:00), styrelse@skacklinge.se, vid:
• bokning av kvarterslokalen
• inlämning av motioner
• generella frågor av ej akut ärende

Medlemsbrev September 2010

Det har hänt mycket i föreningen, t.ex. är alla radhusen i föreningen färdigmålade och den nya trädgårds- och miljögruppen har börjat snygga till i vårt område. Det här medlemsbrevet blev något försenat, men i framtiden kommer det ges ut mer regelbundet.

Om ni själva har något till nästa medlemsbrev kan det skickas in till styrelsen. Skicka material till styrelse@skacklinge.se eller lägg i expeditionens brevlåda så lovar vi att titta på det.

Målningen
Nu är målningen klar och det har inkommit väldigt bra respons från er medlemmar på arbetet. Slutbesiktningen visade också på ett väl utfört arbete.

Höststädning
Nu börjar det bli dags för höststädning. Vårstädningen var en succé med ca: 57 hushåll och 107 personer! Boka upp 30 och 31 oktober i era kalendrar för höststädning. Mer information kommer i ett separat utskick.

Carportar och parkeringsplatser
Vi vill uppmärksamma att det ej är tillåtet att använda carportar som förvaringsutrymme eller förråd. Enligt hyreskontraktet och de regler som finns är det endast tillåtet för uppställning av fordon som ej anses vara vrak.

Motioner från stämman
För att styrelsen på bästa sätt ska kunna driva motionerna från senaste stämman har ett antal arbetsgrupper skapats. De består av personer från styrelsen, men också av andra medlemmar från föreningen. Vid intresse av att gå med i en arbetsgrupp kontakta respektive kontaktperson. Övriga motioner från stämman drivs av styrelsen. Här kommer en sammanfattning av arbetsgrupperna:

  • Sophantering: En arbetsgrupp har bildats som undersöker olika alternativ på att förbättra existerande soputrymmen och möjligheten till nya soputrymmen. Kontaktperson: brian.levinsen@skacklinge.se
  • Ny hemsida: En arbetsgrupp har skapats för att göra en ny hemsida till föreningen. Hemsidan ska enligt motionen vara levande och ha aktuell information. I dagsläget har gruppen upprättat ett konto på webbhotellet Binero och fört över domännamnet, skacklinge.se, till föreningen. Personer intresserade av hemsidor, redaktionellt arbete och fotointresserade får gärna höra av sig. Kontaktperson: robin.kuivinen@skacklinge.se
  • Övernattningsrum: På stämman beslutades att solariet ska avvecklas och istället ska ett ett övernattningsrum skapas. Nu när målningen är klar och målarna har flyttat ut kan vi börja göra i ordning övernattningsrummet. En arkitekt har godkänt att rummet kan användas för övernattning. Om någon är intresserad av att hjälpa till med renovering av rummet vänligen kontakta styrelsen så snart som möjligt. Kontakt: styrelse@skacklinge.se

Utbyggnader
Förra vintern rasade några tak på uteplatser på grund av snö och dålig konstruktion. Detta gjorde att frågan om ansvar aktualiserades. Under målningen kom det fram att några uteplatser och tak var i så dåligt skick att de direkt utgör personfara. Därför har styrelsen i samråd med Riksbyggen beslutat att gå igenom alla utbyggnader i området. Detta för att fastställa om medlemmar har fått bygglov och tillåtelse till de utbyggnader som är gjorda. För alla framtida utbyggnader kommer ansvarskontrakt skrivas och utbyggnader måste göras fackmässigt enligt gällande byggnormer. De boenden som idag har utbyggnader utan ansvarskontrakt kommer även de behöva teckna ansvarskontrakt.

Hobbyutrymmen i flerfamiljshusen
Alla trappuppgångar i flerfamiljshusen har ett utrymme som enligt ritningarna är hobbyutrymmen. Dessa utrymmen används idag av några som förrådsutrymme vilket enligt brandmyndigheterna ej är tillåtet. Det har även varit problem med att personer som flyttar ut dumpar möbler i dessa utrymmen. Då vi alla i föreningen är med och betalar för dessa utrymmen, så har styrelsen börjat undersöka möjligheten att integrera dem med intillliggande lägenheter. Detta skulle på längre sikt ge föreningen ett kapitaltillskott.

En arkitekt har fått i uppdrag att rita förslag på hur detta kan göras. När detta blir klart kommer styrelsen att sammanställa ett förslag om att ägare med intillliggande lägenheter kan köpa loss utrymmen från föreningen. Om intresset är högt nog kommer styrelsen att ta upp detta som en motion till nästa stämma.

Staketet Storvretsvägen
Riksbyggen har tillsammans med en bullerkonsult varit ute och tittat på det nya staketet vid Storvretsvägen för att undersöka vad som kan göras åt de bullerproblem som boende intill vägen upplever. Den tekniska rapporten påvisade flera brister i det befintliga staketet, men också ett flertal förslag på åtgärder. Styrelsen kommer nu att begära in offerter för att åtgärda bristerna, arbetet med detta planeras börja under våren.

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen har börjat snygga till i området, t.ex. stenpartierna vid kvarterslokalen och Skäcklingevägen 269. Ju fler som hjälper till desto fortare, finare och roligare blir det! Vill ni gå med i trädgårdsgruppen hör av er till Merja i styrelsen.

Aktivitets- och festkommittén
Har ni en idé till någon aktivitet som ni vill göra i området ta kontakt med aktivitets- och festkommittén. Tidigare har det anordnats allt från barnaktiviteter i föreningslokalen till tipspromenader. Hör av er till Merja i styrelsen.

Kvarterslokalen
Föreningens kvarterslokalen finns att låna gratis. Lokalen ska lämnas städad. Den som vill låna kvarterslokalen gör det via Merja i styrelsen.