Medlemsbrev Mars 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Mars 2020.

Vårens städdagar planeras till helgen 18-19 april
Ja då är det dags igen att samla oss för en gemensam insats i att bättra på vår närmiljö. För alla som varit med förut så kommer rutinen kännas igen. Under lördagen hjälps vi åt med föreningens gemensamma ytor. Vi samlas vid föreningslokalen, Skäcklingevägen 163, klockan 10.00 och på plats fördelar vi uppdragen emellan oss. Vid lokalen finns även material och redskap till låns. Under eftermiddagen bjuder föreningen på grillkorv och fika vid stora lekplatsen. Söndagen ägnar man åt att vårda sin uteplats, trädgård eller staket med mera.

Containrar för grovsopor och trädgårdsavfall kommer att finnas vid gästparkeringen under denna helg.

Låskolvar som inte används på bokningstavlan
För att göra det lättare för alla att boka och använda grovtvätten på Skäcklingevägen 131 vill vi plocka bort låskolvar som inte används. Som regel gäller att när man är klar med sin tvätt ska man ta med sig sin låskolv hem och inte låta den sitta kvar på tavlan. Vi upplever att detta inte har efterföljts vilket medför många tvättider är upptagna utan att de används.

Vi ber alla medlemmar att kontrollera så att man inte har en låskolv bortglömd på tavlan som blockerar tider för andra. Dessutom kommer vi att den 15 mars plocka bort alla bokningar som ligger längre än 10 dagar framåt.

Plocka fram och ställ tillbaka
Vi vill uppmuntra alla boende vistas utomhus och dra nytta av våra gemensamma miljöer. Särskilt när vädret blir varmare är det trevligt med picknick i gräset och lekar utomhus. Men det är viktigt att komma ihåg att i gemensamt ägande medföljer ett ansvar att plocka undan efter sig. Vad vi vill ha sagt är: låt inte trädgårdsmöbler, grillar, leksaker med mera stå kvar ute när de inte används. Detta är viktigt av framförallt två anledningar. Dels för att inte hindra att trädgårdsskötseln går att genomföra. Dels för att alla ska känna sig välkomna till våra gemensamma ytor.

Grindar och bommar
Vi skickar återigen med en uppmaning till de som inte sköter sig. Grindarna in till parkeringen ska hållas låsta. Detsamma gäller bommarna vi infarter till området. Vi får flera mejl om detta från upprörda medlemmar och förstår att många reagerar på detta. Vi vill vara tydliga med att den som slarvar med att låsa grinden eller carport riskerar att förlora sin P-plats.

Kör iväg bråte och byggmaterial
Tomter och balkonger ska vara i god ordning och hållas snygga. Det här ansvaret har vi mot våra grannar för att området som helhet ska se välvårdat ut. Det är inte tillåtet att använda sin nyttjandeyta till att lagra byggrester, trasiga möbler eller andra grovsopor. Avfall av den här typen ska skyndsamt avlägsnas till förslagsvis närmaste återvinningsstation. Byggrester från renovering får inte kastas i container under städdagarna.

Hälsningar från styrelsen