Medlemsbrev Januari 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Januari 2020.

Störande grannar
Tyvärr så inkommer det till styrelsen berättelser om hur man upplever att grannar för oväsen och stör under sena timmar. Det här är förstås helt oacceptabelt. Var och en är skyldig att agera med hänsyn till sina grannar och ta ansvar för att inte störa andra mer än nödvändigt. Som regel gäller det att mellan kl.22 och kl.06 får man inte spela hög musik eller på annat sätt föra oväsen. Den bästa lösningen är den som kommer av att de inblandade parterna kan lyssna till varandra och komma överens. Prata även med andra grannar om det är fler som upplever samma problem. Det råd vi kan ge är att samtala med den granne som orsakar störandet och även föra dokumentation om det uppstår vid flera tillfällen. Om det uppstår en konflikt kan styrelsen hjälpa till genom att medla i frågan.

Det är viktigt att alla medlemmar kan trivas i sin bostad.

Tvättstugor är för flerfamiljshusen
Efter förekommande missbruk vill vi påminna om våra regler kring tvättstugorna. Boende i radhusen har inte rätt att nyttja tvättstugorna, med undantag för grovtvätten på Skäcklingevägen 131. All bokning av tvättstugan sker med hjälp av en låskolv på bokningstavlan i anslutning till varje tvättstuga. Var vänlig respektera de bokade tiderna. Dagens sista tvättid slutar klockan 2200 vilket betyder att efter klockan 2200 ska tvättstugan inte användas. Detta är bland annat för att inte störa andra boende i porten. Mer information om tvättstugor och bokning finns på vår hemsida under fliken ”Information, Tvättstugor”.

Tjuvar som utger sig för att vara larminstallatörer
Dörrknackande larmförsäljare kan vara förklädda inbrottstjuvar. Det förekommer att tjuvar utger sig för att sälja hemlarm och då passar på att ställa massa frågor om bostadens lås, fönster, om vilka tider bostaden står tom med mera. Det här är en metod för att välja ut adresser som är enklare att bryta sig in i. Seriösa säljare uppger tydligt vilket företag de representerar och bär id-brickor. Du kan då ringa företagets kundtjänst för att bekräfta deras ärliga intentioner.

Om du vill installera till exempel ett larm i bostaden är det säkrare att du själv tar kontakt med ett larmbolag. Då kan du få personlig service och vara säker på vem du talar med.

Intresseanmälan till styrelsearbete
Föreningens årsstämma är planerad till början av maj (datum ej ännu fastställt). Under stämman ska en ny styrelse utses för kommande verksamhetsår. Det är medlemmar i föreningen, alltså vi boende, som utgör styrelsen och nu är det dags att ställa sig fråga om man vill vara med. Det som styrelsearbetet framförallt kräver är att man är insatt och engagerad i styrelsen olika uppdrag och gör sitt bästa för att tjäna föreningen och våra medlemmar. Erfarenhet inom fastighet, kundkontakt, ekonomi, administrering, mark och trädgård eller förmåga att tala flera olika språk, bland annat är såklart eftertraktade kompetenser men det föreligger absolut inga krav på meriter.

Den som har frågor kring styrelsearbetet är välkommen att ställa dem. En intresseanmälan kan göras till styrelsen eller direkt till valberedningen.

På Gång..

Gästspel i trädgården
Under våren med start i mars får vi besök av två blivande arborister som genomför ett examensarbete med utgångspunkt i föreningens trädgård. Projektet sträcker sig över fem veckor och omfattar föreningens gemensamma områden, det vill säga ej privata tomter. Passa gärna på att hälsa och dra nytta av deras kunskaper om du har några frågor om odlingar och trädgårdsskötsel.

Hälsningar från styrelsen