Medlemsbrev April 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Mars 2020

Vårens städdagar uteblir
Som en följd av rådande situation med coronaviruset väljer styrelsen att ta det säkra före det osäkra och ställer in vårens planerade städdagar. Detta gör vi för att minska risken att vi boende här blir sjuka och för att i stort minska smittspridningen. Beslutet ligger i linje med folkhälsmyndighetens rekommendationer om att minska antalet möten med andra människor.

Årsstämman skjuts fram till senare datum
Till stämman är alla medlemmar välkomna och har rösträtt i frågor som rör föreningens verksamhet. Vår rutin är att årsstämman hålls i mitten på maj men i år kommer stämman att genomföras vid ett senare datum. Detta med anledning av rådande smittosituation. Vi hänvisar även här till folkhälsomyndigheten och regeringen som avråder från sammankomster. Något datum beslutar vi inte om i dagsläget utan följer händelseutvecklingen och agerar utifrån sakkunnigas rekommendationer.

En kallelse skickas till alla medlemmar två till fyra veckor innan föreningsstämman äger rum.

Intresseanmälan till styrelsearbete
Under stämman ska en ny styrelse utses för kommande verksamhetsår. Det är medlemmar i föreningen, alltså vi boende, som utgör styrelsen och nu är det dags att ställa sig fråga om man vill vara med. Det som styrelsearbetet framförallt kräver är att man är insatt och engagerad i styrelsen olika uppdrag och gör sitt bästa för att tjäna föreningen och våra medlemmar. Erfarenhet inom fastighet, kundkontakt, ekonomi, administrering, mark och trädgård eller förmåga att tala flera olika språk, bland annat är såklart eftertraktade kompetenser men det föreligger absolut inga krav på meriter. Den som har frågor kring styrelsearbetet är välkommen att ställa dem. En intresseanmälan kan göras till styrelsen eller direkt till valberedningen.

Covid-19
Vi vill passa på att informera samtliga boenden om att det är mycket viktigt att följa de rekommendationer/ riktlinjer som ges ut via folkhälsomyndigheten, MSB och 1177. Vi uppmanar också att värna om våra grannar. Kanske bor du bredvid någon som är äldre eller tillhör riskgrupp och behöver hjälp med att handla mat eller dylikt.

Styrelsen uppmanar alla att vara noggranna med att tvätta händerna innan och efter man använder tvättstugorna för att minska risken att en ett virus sprids den vägen.

Ny återvinningsstation är på plats
Efter en försenad leverans är nu vår nya återvinningsstation levererad och klar för användning. Vi hoppas att våra medlemmar ska uppskatta och utnyttja möjligheten att sortera och återvinna mer avfall. Vi ber alla att följa de anvisningar på kärlen som beskriver hur avfallet ska sorteras och i vilket kärl det ska läggas.

Hälsningar från styrelsen