Medlemsbrev Maj 2020

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från Maj 2020

Kör försiktigt
Motortrafik inom bostadsområdet ska begränsas till ett nödvändigt minimum.

En än mer alarmerande händelse är att medlemmar hör av sig till styrelsen om bilar som kör alldeles för fort inom området. Vilket medför en större risk för olyckor och framförallt är det barnen som är utsatta. Det måste kännas tryggt för alla att röra sig inom området och låta sina barn leka utomhus. Nu när våren är här vill fler ta del av vårsolen och då är det viktigt att den som kör bil är extra uppmärksam och kör sakta för att undvika olyckor.

Några ord om sophantering
Vår nya återvinningstation är i drift och vi ser att den används. Om det är någon som inte hittat dit ännu så går den att finna på den låsta boendeparkeringen bredvid gästparkeringen. Där kan du kasta tidningar och förpackningar av plast, papper, glas och metall. Kvar i soprummen finns behållare för matavfall och restavfall. Tack för att du sorterar ditt avfall.

Vi vill även påpeka att de papperskorgar som finns utplacerade inom området inte är till för avfall från hushållen. Om boende slänger soppåsar och kartonger med mera i dessa blir det snabbt fulla och skräp hamnar på marken. Sluta upp med detta nu och använda istället den sophantering som föreningen erbjuder.

Containrar för grovsopor 25-26 april
Till helgen 25-26 april har vi beställt hit två containrar för grovsopor. Vi kommer inte kunna hjälpa till att plocka upp och lyfta bort emballage som tidigare städdagar utan man får frakta bort sitt eget eller be grannar om hjälp. Skottkärra finns att låna.

Containrarna placeras på gästparkering och därför måste gästparkeringen vara fri från bilar på kvällen torsdag den 23 april. Under de dagar då gästparkeringen är upptagen tillåter vi att bilar parkerar utmed Skäcklingevägen men P-biljett ska köpas som vanligt i automat eller via app.

Intresseanmälan för styrelsearbete
Vi fortsätter att uppmana våra medlemmar att anmäla sitt intresse för styrelsearbete. Du som vill delta i styrelsen kommande år eller vill veta mer om vad det innebär tar kontakt med valberedningen eller styrelsen. Valberedningen utgörs av Michaela Smids och Monica Andersson som båda är boende i föreningen.

Hälsningar från styrelsen