Årsstämman genomförd, ny styrelse vald

Föreningens årsstämma är genomförd och ny styrelse vald. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Mitt Riksbyggen så snart det är signerat och registrerat. Vi skriver gärna ut en papperskopia till den som ber om det.

Vid stämman var 69 röster representerade, varav 49 st deltog via poströst.

Stämman har beslutat att tillsätta förtroendevald enligt följande:

Styrelseledamöter:

Sylvia Näsström
Anton Lundin
Junior Åhlin
Rode Liljekvist
Birgitta Östlin
Fredrik Sandberg

Styrelsesuppleanter:

Pedro Paez
Monica Andersson
Jani Sund

Valberedning:

Leila Methomaa
Kent Larsson
Annika Hansson

Revisorer:

KPMG ab, auktoriserad revisor
Benny Tjäder förtroendevald, med Jenny Kanerva som suppleant.

Stämman beslutade att överlåta val av ordförande till den nya styrelsen. Under ett första styrelsemöte var den nya styrelsen överens om att välja Sylvia Näsström till ordförande. Vi återkommer om övrig ansvarsfördelning inom kort, liksom uppdaterade uppgifter om nya styrelsen på sidan om styrelsen. Den senaste årsredovisningen (2019) kommer också inom kort att finnas för nedladdning från webben.

Antalet medlemmar som valde att rösta i årets stämma var långt över vad vi är vana att se och det fanns ett brett stöd för den nyvalda styrelsen. Vi uppskattar att så många tar sig tid att delta och tackar hjärtligt för medlemmarnas förtroende.

Har du frågor om stämman, maila till styrelse@skacklinge.se.

Webben kommer att uppdateras inom kort med aktuella uppgifter.