Medlemsbrev September 2010

Det har hänt mycket i föreningen, t.ex. är alla radhusen i föreningen färdigmålade och den nya trädgårds- och miljögruppen har börjat snygga till i vårt område. Det här medlemsbrevet blev något försenat, men i framtiden kommer det ges ut mer regelbundet.

Om ni själva har något till nästa medlemsbrev kan det skickas in till styrelsen. Skicka material till styrelse@skacklinge.se eller lägg i expeditionens brevlåda så lovar vi att titta på det.

Målningen
Nu är målningen klar och det har inkommit väldigt bra respons från er medlemmar på arbetet. Slutbesiktningen visade också på ett väl utfört arbete.

Höststädning
Nu börjar det bli dags för höststädning. Vårstädningen var en succé med ca: 57 hushåll och 107 personer! Boka upp 30 och 31 oktober i era kalendrar för höststädning. Mer information kommer i ett separat utskick.

Carportar och parkeringsplatser
Vi vill uppmärksamma att det ej är tillåtet att använda carportar som förvaringsutrymme eller förråd. Enligt hyreskontraktet och de regler som finns är det endast tillåtet för uppställning av fordon som ej anses vara vrak.

Motioner från stämman
För att styrelsen på bästa sätt ska kunna driva motionerna från senaste stämman har ett antal arbetsgrupper skapats. De består av personer från styrelsen, men också av andra medlemmar från föreningen. Vid intresse av att gå med i en arbetsgrupp kontakta respektive kontaktperson. Övriga motioner från stämman drivs av styrelsen. Här kommer en sammanfattning av arbetsgrupperna:

  • Sophantering: En arbetsgrupp har bildats som undersöker olika alternativ på att förbättra existerande soputrymmen och möjligheten till nya soputrymmen. Kontaktperson: brian.levinsen@skacklinge.se
  • Ny hemsida: En arbetsgrupp har skapats för att göra en ny hemsida till föreningen. Hemsidan ska enligt motionen vara levande och ha aktuell information. I dagsläget har gruppen upprättat ett konto på webbhotellet Binero och fört över domännamnet, skacklinge.se, till föreningen. Personer intresserade av hemsidor, redaktionellt arbete och fotointresserade får gärna höra av sig. Kontaktperson: robin.kuivinen@skacklinge.se
  • Övernattningsrum: På stämman beslutades att solariet ska avvecklas och istället ska ett ett övernattningsrum skapas. Nu när målningen är klar och målarna har flyttat ut kan vi börja göra i ordning övernattningsrummet. En arkitekt har godkänt att rummet kan användas för övernattning. Om någon är intresserad av att hjälpa till med renovering av rummet vänligen kontakta styrelsen så snart som möjligt. Kontakt: styrelse@skacklinge.se

Utbyggnader
Förra vintern rasade några tak på uteplatser på grund av snö och dålig konstruktion. Detta gjorde att frågan om ansvar aktualiserades. Under målningen kom det fram att några uteplatser och tak var i så dåligt skick att de direkt utgör personfara. Därför har styrelsen i samråd med Riksbyggen beslutat att gå igenom alla utbyggnader i området. Detta för att fastställa om medlemmar har fått bygglov och tillåtelse till de utbyggnader som är gjorda. För alla framtida utbyggnader kommer ansvarskontrakt skrivas och utbyggnader måste göras fackmässigt enligt gällande byggnormer. De boenden som idag har utbyggnader utan ansvarskontrakt kommer även de behöva teckna ansvarskontrakt.

Hobbyutrymmen i flerfamiljshusen
Alla trappuppgångar i flerfamiljshusen har ett utrymme som enligt ritningarna är hobbyutrymmen. Dessa utrymmen används idag av några som förrådsutrymme vilket enligt brandmyndigheterna ej är tillåtet. Det har även varit problem med att personer som flyttar ut dumpar möbler i dessa utrymmen. Då vi alla i föreningen är med och betalar för dessa utrymmen, så har styrelsen börjat undersöka möjligheten att integrera dem med intillliggande lägenheter. Detta skulle på längre sikt ge föreningen ett kapitaltillskott.

En arkitekt har fått i uppdrag att rita förslag på hur detta kan göras. När detta blir klart kommer styrelsen att sammanställa ett förslag om att ägare med intillliggande lägenheter kan köpa loss utrymmen från föreningen. Om intresset är högt nog kommer styrelsen att ta upp detta som en motion till nästa stämma.

Staketet Storvretsvägen
Riksbyggen har tillsammans med en bullerkonsult varit ute och tittat på det nya staketet vid Storvretsvägen för att undersöka vad som kan göras åt de bullerproblem som boende intill vägen upplever. Den tekniska rapporten påvisade flera brister i det befintliga staketet, men också ett flertal förslag på åtgärder. Styrelsen kommer nu att begära in offerter för att åtgärda bristerna, arbetet med detta planeras börja under våren.

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen har börjat snygga till i området, t.ex. stenpartierna vid kvarterslokalen och Skäcklingevägen 269. Ju fler som hjälper till desto fortare, finare och roligare blir det! Vill ni gå med i trädgårdsgruppen hör av er till Merja i styrelsen.

Aktivitets- och festkommittén
Har ni en idé till någon aktivitet som ni vill göra i området ta kontakt med aktivitets- och festkommittén. Tidigare har det anordnats allt från barnaktiviteter i föreningslokalen till tipspromenader. Hör av er till Merja i styrelsen.

Kvarterslokalen
Föreningens kvarterslokalen finns att låna gratis. Lokalen ska lämnas städad. Den som vill låna kvarterslokalen gör det via Merja i styrelsen.