MOTIONSDAGS

Nu när året är slut är även föreningens räkenskapsår slut. Då är det motionsdags till och med den 31 januari.

Vi som bor i bostadsrätt har större möjligheter att påverka vårt boende än exempelvis de som bor i hyresrätt. Ett av de sätt du kan påverka är att skriva motioner till föreningsstämman.

Enligt §24 i föreningens stadgar, kan medlemmar som önskar att få ett visst ärende behandlat på föreningsstämman, anmäla ärendet till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets slut, vilket är senast den 31 januari 2013.

Om du har ett ärende som du vill att föreningsstämman ska ta upp, så är det dags att skriva en motion NU och skicka in den till styrelsen. Då det inte finns något ”Övriga frågor” på en föreningsstämma är det väldigt viktigt att du, om har något du vill få behandlat, skickar in en motion. Enbart sådant som står med på kallelsen till föreningsstämman kan beslutas och diskuteras på stämman.

För att styrelsen ska ha tid att behandla eventuella ärenden, måste vi därför ha in dem i god tid, och sista datumet för motioner till nästa föreningsstämma är 31 Januari 2013.

Du kan skriva motionen och lägga den i brevlådan vid expeditionen vid Skäcklingevägen 167, bv. eller skicka den per e-post till styrelse@skacklinge.se.

När man skriver en motion ska den vara tydlig, och skriven på ett sådant sätt att det är enkelt att förstå vad det är du vill ha svar på eller vad stämman ska ta ställning till. Här är några exempel på hur en motion kan se ut.
———————————————————————
Motion till föreningsstämman i BRF XXXX 2013.
Jag föreslår att föreningen köper in en sandlåda och en gungställning och placerar den på gräsmattan utanför verkstaden.

Tomteboda 2013-01-03
Nisse Snöman, Tomtevägen 14
———————————————————————
Motion till föreningsstämman i BRF XXXX 2013.
Jag tycker att styrelsen ska jobba för att föreningen ska bli mer miljövänlig.
Exempelvis att de gemensamma utrymmen får låg-energilampor, och att el till gemensamma utrymmen ska vara miljömärkt. Kan styrelsen presentera ett förslag på hur föreningen ska jobba mot att vara mer miljövänlig?

Tomteboda 2013-01-05
Rudolf Rödnos, Tomtevägen 43a
———————————————————————

Till sist så vill vi önska alla en god fortsättning på det nya året.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Skäcklinge Äng