Vill du vara med i föreningsstyrelsen?

Att bo i bostadsrätt innebär att man har ett större inflytande över sitt boende än om man bor i hyresrätt, men det innebär också ett större ansvar. Det är medlemmarna som utser styrelsen och har föreningens högsta beslutanderätt. På föreningens stämma väljer medlemmarna vilka som ska ingå i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig de olika ansvarsområdena som ordförande, sekreterare och ansvariga för ett antal olika områden. Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgarna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen har sammanträden varje månad (för närvarande sista tisdagen i varje månad) på kvällstid.

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. Bostadsrättsföreningens styrelse företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och ska arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Styrelsen godkänner till exempel nya lägenhetsinnehavares medlemskap i föreningen samt bestämmer hur höga årsavgifterna ska vara, ser till att underhåll görs och att vi har bra avtal för den skötsel som behöver ske.

Vill du vara med och arbeta i styrelsen, med allt vad det innebär av att ta ansvar och genomföra olika projekt, samt vara med och bestämma på styrelsemötena vad som behöver göras? Vi behöver alltid aktiva styrelsemedlemmar och nu har du chansen att få vara med och påverka.

Tala i så fall om det för oss i valberedningen, antingen via e-post till valberedning@skacklinge.se eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda vid expeditionen, Skäcklingevägen 167, bv. senast den 15 mars 2013. Valberedningen kommer sedan att kontakta dig i god tid innan föreningsstämman.

Det enda vi kräver av dig som vill vara med i styrelsen är att du är intresserad och beredd att vara aktiv och att ta ansvar för att olika projekt genomförs inom föreningen. Eftersom vi sköter mycket av vår interna kommunikation inom styrelsen och med Riksbyggen via e-post och Google Docs (även akuta beslut ibland) och med Riksbyggen via deras styrelsewebb, så är det viktigt att du är någorlunda datorvan och har egen dator och är beredd att hålla uppe en kontinuerlig digital kommunikation. Vi besvarar också många frågor från medlemmarna via e-post och ger aktuell information via föreningens hemsida, http://www.skacklinge.se.

De poster vi behöver tillsätta vid vårens stämma i slutet på maj är:
– 2 ordinarie ledamöter
– 3 suppleanter
– revisor och revisorssuppleant
– valberedning

Vill du vara med och bestämma och påverka vad som görs och hur det görs i vår förening, ställ upp och anmäl ditt intresse för att vara med i styrelsen.

VALBEREDNINGEN BRF Skäcklinge Äng